Studia - artykuły

tag
7 grudnia 2022 r. rektor UMCS prof. dr hab. Radosław Dobrowolski i rektor KUL ks. prof. dr hab. Mieczysław Kalinowski podpisali list intencyjny w sprawie utworzenia i wspólnego prowadzenia nowego kierunku studiów pod nazwą Polish Studies.
Wyniki oceny jakości działalności jednostek naukowych mają kluczowe znaczenie dla ich rozwoju, a także prestiżu i oddziaływania w środowisku akademickim. Opublikowane wyniki parametryzacji odzwierciedlają rangę naukową Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i są dużym sukcesem wszystkich pracowników zaangażowanych w działalność badawczo-rozwojową Uczelni.
Rejestracja kandydatów w systemie obsługi rekrutacji UMCS na większość kierunków stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich rozpoczęła się 1 kwietnia i trwała do 8 lipca.
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dołączył do prestiżowego konsorcjum Uniwersytetów Europejskich – ATHENA (Advanced Technology Higher Education Network Alliance). Wraz z innymi uczelniami z całego kontynentu, UMCS będzie realizował działania z zakresu zaawansowanych technologii w szkolnictwie wyższym.
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS 22 i SONATA 17 – na realizację projektów z zakresu badań podstawowych w polskich jednostkach. Naukowcy z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie pozyskali 3 mln zł na finansowanie projektów badawczych.
Stres dotyka nas w wielu momentach życia, także tych, które związane są z rozwojem i zmianą. Można wymienić mnóstwo sytuacji, które jednocześnie cieszą i stresują, a to dlatego, że człowiek z natury obawia się rzeczy, których nie zna, ale jednocześnie wzbudzają one w nim ekscytację. Niewątpliwie do takich sytuacji można zaliczyć to, że wiele osób aktualnie przygotowuje się do podjęcia ważnej dla siebie decyzji, która w większym lub mniejszym stopniu będzie miała wpływ na dalsze funkcjonowanie społeczne, zawodowe czy osobiste. O czym mowa? O stresie związanym z egzaminami maturalnymi oraz procesem rekrutacyjnym na studia.
6 maja 2022 roku przypada 70. rocznica śmierci Marii Montessori – autorki jednej z najpopularniejszych alternatywnych koncepcji pedagogicznych. Mimo że system pedagogiczny Montessori powstał na początku XX wieku, dzięki ponadczasowym założeniom jest wciąż aktualny i obecny w ponad 25 000 placówek edukacyjnych na całym świecie.
Po raz kolejny – już trzeci rok z rzędu – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie znalazł się wśród uczelni sklasyfikowanych w światowym rankingu CWUR – The Center for World University Rankings 2022-2023. Tym razem uzyskaliśmy 1547 lokatę wśród niemal 2000 światowych uczelni i dzięki temu znaleźliśmy się w prestiżowym gronie niespełna 8% najlepszych, globalnych uniwersytetów. Ranking został opublikowany 25 kwietnia br.
1 kwietnia 2022 roku, w systemie obsługi rekrutacji (tzw. SOR - www.rekrutacja.umcs.pl) rozpoczęła się internetowa rejestracja kandydatów na studia na rok akademicki 2022/2023 w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, która będzie trwała do 8 lipca br.
Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie rozpoczęła się rekrutacja na bezpłatne studia podyplomowe pn. "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcia rodziny", finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.
Ostatnie dni zachwiały poczuciem bezpieczeństwa ludzi w całej Europie, a może też w innych częściach świata. Życie spokojne, stabilne, wygodne, jednej nocy zmieniło się w życie w poczuciu zagrożenia oraz niepewnej przyszłości. Bezdyskusyjnie obywatele Ukrainy są głównymi ofiarami tej dramatycznej sytuacji – i potrzebują bardzo zróżnicowanych form wsparcia.
Szanowni Państwo,

w obliczu dramatycznych wydarzeń, których doświadcza aktualnie społeczeństwo ukraińskie, władze Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, jako wyraz solidarności i troski o członków swojej akademickiej wspólnoty, zdecydowały o podjęciu szeregu działań mających na celu zapewnienie wsparcia studentom i doktorantom UMCS pochodzącym z Ukrainy.
Kierunki studiów oraz kształcenie doktorantów prowadzone przez Wydział Chemii UMCS przeszły pozytywnie akredytację ECTN (European Chemistry Thematic Network) i tym samym otrzymały 3 międzynarodowe certyfikaty ECTN: Chemistry Eurobachelor, ECTN Chemistry Euromaster i ECTN Chemistry Doctorate Eurolabel. To pierwsze międzynarodowe akredytacje przyznane Uniwersytetowi Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Uzyskanie akredytacji jest równoznaczne z uznaniem najwyższych standardów europejskich w zakresie jakości kształcenia utrzymywanych przez Wydział Chemii UMCS.

18 naukowców związanych z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie znalazło się w prestiżowym rankingu najbardziej wpływowych ludzi nauki na świecie – World’s Top 2% Scientists. Zestawienie zawiera nazwiska naukowców z całego świata, których publikacje są najczęściej cytowane przez innych autorów.
Internetowa rejestracja kandydatów na większość kierunków stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich w UMCS rozpoczęła się 1 kwietnia i trwała do 9 lipca.
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie znalazł się w światowym rankingu CWUR – Center for World University Rankings 2021-2022. W klasyfikacji uwzględniono blisko 20 tysięcy szkół wyższych z całego świata, spośród których CWUR wybrało 2000 najlepszych. W tegorocznej klasyfikacji UMCS uplasował się na 1496 pozycji, zajmując tym samym 25 miejsce wśród uczelni polskich oraz najwyższą notę spośród uczelni z Polski Wschodniej.
Dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS, prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką oraz kierownik Katedry Systemów Informacyjnych i Logistyki na Wydziale Ekonomicznym UMCS, objął beztereminowo funkcję zastępcy redaktora naczelnego czasopisma Expert Systems With Applications. Czasopismo jest indeksowane m.in. w Web of Science, Scopus i Science Citation Index Expanded, a jego podstawowe wskaźniki bibliometryczne to: CiteScore: 11.0; Impact Factor: 5.452 (według JCR, Clarivate Analytics, 2020); indeks H=162 (SCI Journal).
1 kwietnia 2021 roku rozpoczęła się internetowa rejestracja kandydatów na studia na rok akademicki 2021/2022 w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Na większości oferowanych kierunków I stopnia i jednolitych magisterskich rejestracja potrwa do 9 lipca br.
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie znalazł się w gronie dwunastu polskich uczelni, które otrzymały akredytację Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Akredytacja została przyznana na prowadzenie przez Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS kursu przygotowawczego do studiów w Polsce dla stypendystów Rządu RP oraz letnich kursów języka i kultury polskiej odbywających się zarówno w formie stacjonarnej, jak i zdalnej.
Współpraca obu partnerów opierać się będzie m.in. na realizacji projektów naukowych, wdrożeniowych, edukacyjnych czy społecznych, aplikowaniu i realizacji wspólnych projektów informatycznych i współpracy w zakresie realizacji prac dyplomowych – licencjackich i magisterskich, przewodów doktorskich w obszarze informatyki oraz przy realizacji doktoratów wdrożeniowych. Priorytetowe obszary kooperacji będę się koncentrować przede wszystkim na rozwijaniu zastosowań VR (Virtual Reality – rzeczywistość wirtualna), nowych rozwiązaniach w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz tworzeniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych dla szkolnictwa wyższego.
Następne
Kanał RSS dla tej listy
 
Polityka Prywatności