Studia - artykuły

Ocena wyróżniająca PKA dla Zarządzania prowadzonego w ALK

News__PKA_ALK_zarzadzanie_po_raz_trzeci_najwyzsza_ocena_Polskiej_Komisji_Akredytacyjnej_01

Akademia Leona Koźmińskiego otrzymała po raz trzeci ocenę wyróżniającą dla kierunku Zarządzanie, przyznaną przez Polską Komisję Akredytacyjną.

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdziło, że wysoka jakość kształcenia prowadzonego w Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku zarządzanie oraz stopień spełnienia przyjętych kryteriów jakościowych uzasadniają wydanie oceny wyróżniającej. Wszystkie przyjęte przez Polską Komisję Akredytacyjną kryteria jakościowe oceny programowej uzyskały ocenę wyróżniającą.

To już trzeci raz, jak PKA wydała najwyższą ocenę dla kierunku zarządzanie. Po raz pierwszy otrzymaliśmy ją w 2004 r. – jako pierwszy i jedyny kierunek w Polsce. Sześć lat później Polska Komisja Akredytacyjna dokonała ponownej kontroli kierunku zarządzanie i PODTRZYMAŁA ocenę wyróżniającą za ponadstandardowe wypełnianie warunków prowadzenia studiów w zakresie ich organizacji, programu oraz kadry. Tegoroczna kontrola zakończyła się ponownym wydaniem oceny wyróżniającej.

Najwyższe oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej mają również kierunki: administracja, finanse i rachunkowość oraz prawo.


data ostatniej modyfikacji: 2019-08-05 10:53:30
Komentarze

Przegląd uczelni w Polsce
SWPS_220_uni.jpg
boks.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Gala absolwenta 2016 - 02
miniatura
miniatura

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
 
Polityka Prywatności