Studia - artykuły

Finanse i rachunkowość - studia I stopnia w SWEiZ


Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi zaprasza na studia na kierunku Finanse i rachunkowość.

Studiując na kierunku Finanse i rachunkowość studia I stopnia, zdobędziesz wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu finansów i rachunkowości oraz funkcjonowania instytucji finansowych. Program studiów obejmuje zagadnienia związane z ekonomią, zarządzaniem finansami, podstawami prawa, rachunkowością. Wiedza zdobyta podczas studiów umożliwi ci podjęcie pracy w bankach, instytucjach finansowych oraz tych działach firm, które zajmują się księgowaniem.

Specjalności na kierunku Finanse i Rachunkowość

  • Bankowość i finanse międzynarodowe
Studenci tej specjalności zdobywają zatrudnienie w sektorze bankowym, w instytucjach związanych z rynkiem kapitałowym ( giełdy, biura maklerskie) oraz w działach pionu finansowego instytucji i podmiotów gospodarczych o charakterze międzynarodowym.
  • Rachunkowość i finanse w sektorze publicznym, spółdzielczym i prywatnym
Studenci tej specjalności znajdą zatrudnienie w działach księgowości, biurach audytorskich, rachunkowych oraz w przedsiębiorstwach opartych na kapitale spółdzielczym i prywatnym.


data ostatniej modyfikacji: 2019-08-30 13:11:23
Komentarze

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Przegląd uczelni w Polsce
WSSIP_220.jpg
Ignatianum_220_uzupelniajacy_2019.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Uniwersytet Gdański - 3
miniatura

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220.gif
 
Polityka Prywatności