Do 20 września 2019 trwa nabór na studia II stopnia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w Akademii Leona Koźmińskiego

Uczelnia prowadzi dwa kierunki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Są to Big Data Analysis oraz Health Economics and Big Data Analytics. Oba kierunki prowadzone są w całości w języku angielskim w trybie stacjonarnym.

Dzięki partnerstwu z Microsoft Polska studenci kierunku Big Data Analysis mają możliwość wziąć udział w specjalnych warsztatach prowadzonych przez pracowników firmy. Umożliwia to zdanie egzaminu na certyfikat Microsoft. Dzięki stypendium Microsoft najlepsi studenci będą zwolnieni z opłaty egzaminacyjnej.

W toku studiów będzie można nauczyć się jak wykorzystywać narzędzia informatyczne współczesnej analityki.

Absolwenci Big Data Analysis będą potrafili wykonywać analizy i wykorzystywać ich rezultaty do podejmowania decyzji w działalności gospodarczej.

Wybrane przedmioty realizowane w ramach programu to m.in. Data Analysis and Simulations, Making Big Data Analytics Interactive czy Methods of Data Visualization and Reporting.

Więcej informacji na temat kierunku i rekrutacja: http://bit.ly/Big_Data_Analysis-ALK_dofinansowanie_20_09_19

Drugi kierunek, Health Economics and Big Data Analytics (HEBDA), to studia dualne o profilu praktycznym. Oznacza to, że składają się na nie zajęcia prowadzone w uczelni oraz półroczny staż, który odbywa się w jednej z dużych firm z branży medycznej i farmaceutycznej. Dzięki zaangażowaniu pracodawców studenci mają dostęp do najnowszych technik analitycznych i praktycznych oraz najczęściej stosowanych rozwiązań.

Studia HEBDA są adresowane do osób, które chciałyby specjalizować się w przetwarzaniu i analityce dużych zbiorów danych, zwłaszcza w sektorze farmaceutycznym i branżach pokrewnych.

Wybrane przedmioty realizowane w ramach programu to m.in. Healthcare Systems in the European Union, Healthcare Financing Models, Statistical Methods in Healthcare oraz Health Econometrics.

Oba programy łączą solidną dawkę wiedzy teoretycznej z innowacyjnymi zajęciami praktycznymi.

Były one konsultowane z partnerami strategicznymi oraz merytorycznymi poszczególnych kierunków, takimi jak m.in. Microsoft, Goldman Sachs czy Bank Pekao, którzy brali czynny udział w tworzeniu programów.

Rok akademicki 2019/2020 to już ostatni rok, w którym powyższe kierunki będą współfinansowane przez Unię Europejską.

Więcej informacji na temat kierunku i rekrutacja: http://bit.ly/HEBDA_ALK_dofinansowanie_20_09_2019


Dokumenty można składać w Biurze Rekrutacji na studia w j. angielskim.

Programy Big Data Analysis oraz Health Economics and Big Data Analytics są częścią projektu Akademia 360 i są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


data ostatniej modyfikacji: 2019-09-11 13:45:28
Komentarze
 
Polityka Prywatności