Rekrutacja dodatkowa w Akademii Ignatianum

Akademia Ignatianum zaprasza na studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie. Dodatkowy nabór trwa tylko do 21 września.

Termin rejestracji elektronicznej

6 września 2019 r. - 21 września 2019 r. 

Rejestracja kandydatów na studia I, II stopnia i jednolite studia magisterskie w elektronicznym systemie obsługi rekrutacji (SOR).

UWAGA! - opłata rekrutacyjna musi zostać dokonana do dnia 21 września 2019 r. Osoby  wpłacające opłatę rekrutacyjną  19, 20 lub 21 września proszone są o przesłanie skanu potwierdzenia dokonania opłaty (nie później niż do końca dnia 21 września) za pośrednictwem indywidualnego konta rekrutacyjnego kandydata w elektronicznym systemie obsługi rekrutacji.

Kandydaci, którzy ukończyli szkołę/studia za granicą lub zdawali egzamin dojrzałości (tzw. "starą maturę" do 2005 r.) zobowiązani są do przesłania skanów wymaganych dokumentów za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi rekrutacji do dnia 21 września.

Za termin dokonania opłaty rekrutacyjnej uznaje się datę wpłynięcia opłaty na rachunek bankowy Akademii Ignatianum w Krakowie.

 

Termin ogłoszenia wyników

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego ogłoszone zostaną na indywidualnym koncie rekrutacyjnym kandydata w elektronicznym systemie obsługi rekrutacji w dniu: 24 września 2019 r. (wtorek) o godzinie 11:00

Termin i miejsce składania dokumentów przez osoby przyjęte na studia

Osoby przyjęte na studia zobowiązane są do złożenia wpisu na studia poprzez dostarczenie, w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentówBiurze Rekrutacji, w dniach: 25 września 2019 r. -  27 września 2019 r.

NIEDOPEŁNIENIE POWYŻSZEGO ZOBOWIĄZANIA W WYZNACZONYM TERMINIE BĘDZIE RÓWNOZNACZNE  Z REZYGNACJĄ ZE STUDIÓW.

Kierunki na których trwa nabór uzupełniający II :

 1. Kierunki I stopnia/jednolite studia magisterskie:

 • administracja: studia stacjonarne i niestacjonarne
 • Pedagogika: studia niestacjonarne
 • Praca socjalna: studia stacjonarne
 • nauki o polityce: studia stacjonarne
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna: studia stacjonarne
 • kulturoznawstwo: studia stacjonarne
 • psychologia: studia stacjonarne i niestacjonarne
 • filozofia: studia stacjonarne

2. Kierunki II stopnia:

 • administracja i polityka publiczna: studia stacjonarne i niestacjonarne
 • filologia angielska: studia stacjonarne
 • pedagogika: studia stacjonarne i niestacjonarne
 • praca socjalna: studia stacjonarne i niestacjonarne
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna: studia stacjonarne
 • kulturoznawstwo: studia stacjonarne
 • filozofia: studia stacjonarne

data ostatniej modyfikacji: 2019-09-20 10:51:13
Komentarze

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Przegląd uczelni
Akademia_WSB_przeglad.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Gala absolwenta 2016 - 09
miniatura
miniatura

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220.gif
 
Polityka Prywatności