Studia - artykuły

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - nowość w WSM

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie uruchomiła nowy kierunek studiów jednolitych magisterskich - Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do wykorzystywania specjalistycznej wiedzy na temat prawidłowości rozwojowych dzieci dla trafnej diagnozy i skutecznego rozwiązywania problemów edukacyjnych. Absolwent posiada umiejętność zaplanowania i zorganizowana działalności wychowawczo-dydaktycznej w placówkach szkolnych i poza szkolnych. Posiada umiejętność profesjonalnej współpracy z instytucjami szeroko rozumianego środowiska społecznego, zna zakres ich działania oraz współdziałania dla rozwiązywania problemów pedagogicznych.

data ostatniej modyfikacji: 2019-09-20 12:29:50
Komentarze

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Przegląd uczelni w Polsce
boks_220.gif
UG_przeglad_uczelni_1.jpg
SGGW_BANER_220x300px_1.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
 
Polityka Prywatności