Dietetyka - studia I stopnia w WSZUiE

Wyższa Szkoła Zdrowia Urody i Edukacji w Poznaniu zaprasza na studia licencjackie na kierunku Dietetyka. Po II roku nauki studenci wybierają jedną ze specjalności: poradnictwo dietetyczne lub żywienie w sporcie i odnowie biologicznej.

Na kierunku dietetyka studenci zdobywają szczegółową wiedzę i umiejętności z zakresu anatomii i fizjologii człowieka, żywienia człowieka zdrowego i chorego, technologii przygotowywania potraw dietetycznych, profilaktyki chorób żywieniowo-zależnych oraz psychologii żywienia. Kierunek ten przygotowuje studenta m.in. do: planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności, kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania, oceny stanu odżywienia i sposobu żywienia, prowadzenia edukacji żywieniowej oraz współpracy z innymi pracownikami ochrony zdrowia. Celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do samodzielnego wykonywania zawodu dietetyka. Absolwenci Uczelni posiadają możliwość zatrudnienia w: poradniach dietetycznych, szpitalach, sanatoriach, uzdrowiskach, restauracjach dietetycznych, firmach cateringowych, firmach produkujących zdrową żywność, inspekcjach sanitarnych, żłobkach, przedszkolach oraz domach pomocy społecznej.

OPIS SPECJALNOŚCI NA KIERUNKU DIETETYKA

Poradnictwo dietetyczne

Absolwent dysponuje pogłębioną wiedzą w zakresie diet alternatywnych, suplementacji diety, żywienia dzieci i młodzieży, osób dorosłych w zależności od aktywności fizycznej, kobiet ciężarnych i karmiących oraz osób starszych.

Absolwent posiada  umiejętność udzielania kompetentnych porad dietetycznych oraz planowania żywienia dla pacjentów zdrowych i w różnych jednostkach chorobowych oraz edukowania w zakresie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych. Specjalność ta ukazuje jak ważna jest rola dietetyka w prewencji i leczeniu chorób cywilizacyjnych oraz w poprawie jakości życia społeczeństwa.

Absolwent posiada możliwość zatrudnienia w gabinetach dietetycznych, szpitalach, poradniach chorób metabolicznych, zakładach żywienia zbiorowego np. restauracjach, przedszkolach, stołówkach szkolnych, stacjach sanitarno-epidemiologicznych oraz sklepach z suplementami diety i zdrową żywnością.

Żywienie w sporcie i odnowie biologicznej

Absolwent jest przygotowany do profesjonalnego poradnictwa w zakresie żywienia osób ze zwiększoną aktywnością fizyczną, ponadto dysponuje  pogłębioną wiedzą z zakresu fizjologii wysiłku fizycznego i biologicznych uwarunkowań wysiłku fizycznego.

Absolwent jest przygotowany do planowania żywienia i suplementacji w aktywności fizycznej o różnym stopniu natężenia i w poszczególnych dyscyplinach sportowych w celu wzrostu efektywności wysiłku fizycznego i osiągnięć sportowych.

Absolwent dietetyki ze specjalnością żywienie w sporcie i odnowie biologicznej posiada możliwość zatrudnienia w placówkach sportowych, klubach fitness i siłowniach, salonach SPA, sanatoriach, firmach zajmujących się produkcją żywności lub suplementów diety lub ośrodkach badawczo-rozwojowych.


data ostatniej modyfikacji: 2019-09-26 11:59:38
Komentarze
 
Polityka Prywatności