Nowy wydział w DSW

Nowy wydział w DSW

Nastąpiły zmiany w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. W miejsce Wydziału Nauk Pedagogicznych oraz Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych powstał nowy Wydział Studiów Stosowanych.

Wydział Studiów Stosowanych powstał w miejsce 2 dotychczasowych wydziałów: Wydziału Nauk Pedagogicznych i Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych, których działalność została zakończona. 

Dziekanem nowego Wydziału Studiów Stosowanych jest prof. DSW dr Joanna Minta, Prodziekanem ds. kształcenia dr Iwona Ładysz, a Prodziekanem ds. studentów i współpracy z otoczeniem prof. DSW dr Magdalena Czubak-Koch. Przeobrażenia na Uczelni wynikają ze zmian w szkolnictwie wyższym, które wprowadza ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Utworzenie nowego wydziału jest również związane z planami rozwojowymi i inwestycyjnymi w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.

Powstanie nowego Wydziału Studiów Stosowanych nie zmienia sposobu obsługi studentów. W sprawach dotyczących organizacji studiów, planu zajęć, itp. zapraszamy do Dziekanatu, który po zmianie nazwy, działa w miejscu Biura Obsługi Studenta i Słuchacza. Wszystkie inne działy (Biuro Rekrutacji, Biuro Obsługi Dydaktyki, Biblioteka, itp.) są do dyspozycji studentów, tak jak poprzednio. Słuchacze Studiów Podyplomowych wszystkie sprawy załatwią w Dziale Studiów Podyplomowych, który otwarto koło Biblioteki.

Dodatkowo studenci mogą się zwracać się w swoich sprawach, także rozwojowych (np. uruchomienia koła naukowego lub rozpoczęcia innej aktywności) do Prodziekana ds. studenckich i współpracy z otoczeniem, czyli prof. DSW dr Magdaleny Czubak-Koch.

Dyżury dziekańskie będą pełnione podczas zjazdów weekendowych, w soboty od godz. 8:00 do godz. 9:00. Terminy konsultacji podamy wkrótce.

Jednocześnie informujemy, że na dyplomie ukończenia studiów licencjackich i magisterskich osób, które złożyły egzaminy dyplomowe do 30 września 2019 r. będą znajdowały się nazwy dotychczas działających wydziałów.

Z kolei na dyplomach osób, które będą składały egzaminy dyplomowe po 1 października 2019 r. znajdzie się nowa nazwa wydziału, czyli Wydział Studiów Stosowanych DSW.


data ostatniej modyfikacji: 2019-10-03 14:44:03
Komentarze

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Przegląd uczelni
przeglad_uczelni_boks_220.gif
WSZUiE-220_1.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura UNS - studia II stopnia Pedagogika

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
 
Polityka Prywatności