UNIWERSYTETY EUROPEJSKIE KONSORCJUM Z UDZIAŁEM ESCP EUROPE OGŁASZA PROJEKT EU4E - THE EUROPEAN UNIVERSITY FOR ENTREPRENEURS

ESCP Europe – w imieniu powołanego dziś w Paryżu konsorcjum sześciu uczelni – w najbliższym konkursie złoży wniosek do Komisji Europejskiej o utworzenie Uniwersytetu Europejskiego specjalizującego się w nauczaniu przedsiębiorczości. Najstarsza na świecie szkoła biznesu, jaką jest ESCP Europe, ma silne atuty w postaci tożsamości europejskiej, historii i korzeni, które umożliwiają zaoferowanie nowoczesnego nauczania przedsiębiorczości.

Partnerami ESCP Europe w projekcie Europejskiego Uniwersytetu Przedsiębiorczości (EU4E) są: Akademia Leona Koźmińskiego (Polska), ISM University of Management and Economics (Litwa), Mondragon University (Hiszpania), Catholic University (Portugalia), Oulu University (Finlandia) i ESCP Berlin Campus. W pierwszym etapie projektu jego uczestnicy podpisali deklarację (MoU), która mówi, że ich wspólną ambicją będzie uczynienie z EU4E globalnego wzorca edukacji w dziedzinie przedsiębiorczości.

O oryginalności tej propozycji stanowią:

  • Koncentracja na przedsiębiorczości jako zagadnieniu interdyscyplinarnym wykorzystującym przekrojowe podejście i zaprojektowanym w celu sprostania wyzwaniom gospodarczym i społecznym Europy.
  • Inkluzywna współpraca na linii Wschód-Zachód i Północ-Południe koncentrująca się na komplementarności, a nie na elitarności kształcenia.
  • Założenia metodologiczne i dydaktyczne zbudowane wokół “trójkąta wiedzy” obejmującego edukację, innowację i badania oraz unikalne doświadczenia wszystkich partnerów.

Z okazji 200-lecia istnienia ESCP Europe, które przypada w 2019 r., najstarsza uczelnia biznesowa w świecie pragnie tym działaniem uhonorować swojego założyciela, liberalnego ekonomistę Jeana-Baptiste’a Saya, który w swoich pracach opisał model „przedsiębiorcy”.

„ESCP Europe jest kolebką przedsiębiorczości i innowacji. Jako pierwsza szkoła biznesu na świecie i pierwsza uczelnia ogólnoeuropejska angażujemy się w promowanie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, oferując wraz z partnerami pierwszą europejską uczelnię dedykowaną przedsiębiorczości. Uważam, że w świecie kształtowanym przez przełomowe innowacje przedsiębiorczość ma strategiczne znaczenie dla Europy” – stwierdza dziekan ESCP Europe, profesor Frank Bournois.

Profesor Witold T. Bielecki, rektor Akademii Leona Koźmińskiego, dodaje: „Naszym wkładem do projektu EU4E jest unikatowy duch przedsiębiorczości, który pomógł polskiej gospodarce nadrobić dystans do Europy po wejściu do UE w 2004 r. Od powstania naszej uczelni w 1993 r. Akademia Leona Koźmińskiego szczyci się tym, że kształci dobrze przygotowanych, innowacyjnych i etycznych menedżerów na potrzeby gospodarki”.

Profesor Mikko Puhakka, dziekan Oulu Business School (OBS), dostrzega, że „przedsiębiorczość jest rzeczywiście kluczowym czynnikiem, który należy rozwijać >>glokalnie<<, tj. łącząc oferty lokalne i europejskie. OBS w pełni angażuje się we wspólny rozwój takich >>glokalnych<< treści i oczekuje, że wszyscy partnerzy osiągną pozytywne efekty sieciowe tej współpracy”.

Profesor Isabel Gil, rektor Universidade Catolica podkreśla, że „udział Uniwersytetu Catolica w projekcie EU4E jest zgodny z jego misją, polegającą na tworzeniu międzynarodowego środowiska uczenia się przez całe życie. Portugalia jest zaangażowana w rozwijanie gospodarki startupowej jako kluczowego czynnika w przedsiębiorczości. Catolica wnosząc wiedzę i zasoby do innowacyjnego i unikalnego projektu, jakim jest EU4E, oczekuje rozszerzenia swojego zasięgu w skali globalnej”.

„Wyższa Szkoła Zarządzania i Ekonomii ISM współpracuje z uniwersytetami na całym świecie, aby podnosić jakość studiów i zagwarantować naszym studentom przestrzeń do poszerzenia ich postrzegania świata i rozwijania umiejętności krytycznego myślenia. Jednym z naszych głównych celów jest międzynarodowa mobilność studentów, dlatego staramy się zapewnić im najlepsze doświadczenia w nauce na Litwie i zagranicą. Członkostwo w międzynarodowej sieci uniwersytetów jest dla nas niezwykle ważne. Ten krok dał nam solidną podstawę do stworzenia Europejskiej Sieci Uniwersytetów, które podzielają wartości, wizję i strategię i które będą w stanie wspierać się w przyszłości” - mówi Dr Dalius Misiunas, prezydent ISM University of Management and Economics (Litwa).

Prof. Dr Andreas Kaplan, rektor ESCP Europe Berlin, tłumaczy: „Berlin stał się Eldorado dla sceny przedsiębiorczej i kreatywnej, szczególnie w sferze cyfrowej, z setkami nowych start-upów technologicznych rocznie. Cyfryzacja zmienia potrzeby rynku pracy i żeby się przygotować na te zmiany, studenci muszą być bardzo elastyczni. Najistotniejszy jest duch przedsiębiorczości i dążenie do innowacji. ESCP Europe Berlin chce poszerzać wiedzę specjalistyczną w tej dziedzinie w oparciu o konsorcjum EU4E”.

Lander Beloki, dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Mondragon, potwierdza: „utworzenie konsorcjum stwarza szansę do kontynuowania prac nad nowymi podejściami do edukacji w dziedzinie przedsiębiorczości”.


data ostatniej modyfikacji: 2019-10-11 14:38:49
Komentarze
 
Polityka Prywatności