WSPiA przystępuje do programu "Legia Akademicka"

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa znalazła się w gronie 21 uczelni niepublicznych z całej Polski, które zakwalifikowane zostały do programu „Legia Akademicka”. Dzięki temu studenci Uczelni będą mogli uczestniczyć w teoretycznym i praktycznym szkoleniu wojskowym, realizowanym w pierwszej połowie 2020 r. Będzie to III edycja programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Obrony Narodowej.

Legia Akademicka

W roku akademickim 2019/2020 uruchomiona zostanie III edycja Legii Akademickiej. Programu edukacji wojskowej studentów wspierają resorty nauki i szkolnictwa wyższego oraz gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Do udziału w kolejnej edycji programu MON wystosowało zaproszenia również do resortu spraw wewnętrznych i administracji, zdrowia oraz kultury i dziedzictwa narodowego. Jest to kontynuacja zapoczątkowanego w 2018 roku pilotażowego projektu w ramach Legii Akademickiej.

Zajęcia dla studentów WSPiA

MNiSW wskazało wybrane uczelnie, które będą realizować zajęcia dla studentów. W gronie 21 uczelni niepublicznych z całej Polski znalazła się WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa. Warto tu zaznaczyć, że jest to jedyna niepubliczna Uczelnia z Podkarpacia, która przystąpiła do teoretycznego i praktycznego szkolenia wojskowego przygotowującego do dalszej służby.

Co bardzo ważna w zajęciach uczestniczyć mogą nie tylko studenci WSPiA, ale także studenci z innych Uczelni. Wystarczy wypełnić wniosek dostępny na stronie www.wspia.eu i dostarczyć go do Dziekanatu Uczelni.

Edukacja wojskowa dla studentów w ramach Legii Akademickiej obejmuje dwie części szkolenia. Część teoretyczna realizowana jest przez uczelnie zgodnie z opracowanym przez Ministra Obrony Narodowej programem szkoleniowym oraz część praktyczną (ćwiczenia wojskowe) organizowaną przez MON.

Do programu przystąpić może każdy student uczelni publicznej i niepublicznej, który posiada obywatelstwo polskie. W pierwszej kolejności odbędzie się szkolenie w ramach części teoretycznej. Zasadniczym celem tej części będzie opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki wojskowej niezbędnej do odbycia szkolenia w warunkach poligonowych. Część teoretyczna szkolenia, obejmująca m.in. przedmioty z zakresu obronności i wiedzy wojskowej organizowane są przez Uczelnię. Zajęcia odbywają się w formie wykładów i zajmują ok. 30 godzin lekcyjnych.

Część praktyczna wojskowego szkolenia w formie ćwiczeń poligonowych organizowana jest przez MON. Student może wybrać jeden z dwóch modułów. Pierwszy – trwający 21 dni w przypadku szkolenia szeregowych rezerwy (zakończony egzaminem i złożeniem przysięgi). Drugi to 42 dni w przypadku szkolenia podoficerów rezerwy (zakończony egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy). Ćwiczenia realizowane są w wytypowanych ośrodkach szkoleniowych Sił Zbrojnych RP w czasie tzw. przerwy wakacyjnej.

Więcej na temat Legii Akademickiej można znaleźć na stronie Legii Akademickiej oraz Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego.

data ostatniej modyfikacji: 2019-12-17 15:56:55
Komentarze

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Przegląd uczelni
WSB_przeglad_uczelni.jpg
SGGW_BANER_220x300px_1.jpg
Wy__sza_Szko__a_Ekologii_i_Zarz__dzania_w_Warszawie_boks_220_og__lny.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura WSPiA
miniatura studenci Akademii Morskiej w Gdyni
miniatura Studenci

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
 
Polityka Prywatności