Wyższa Szkoła Europejska w pełni online!

Sytuacja spowodowana koronawirusem odciska swoje piętno na uczelniach wyższych. Praktycznie z dnia na dzień wywróciła do góry nogami życie nie tylko studentów, ale też wykładowców, którzy przechodząc na zdalny tryb pracy starają się zapewnić ciągłość procesów edukacyjnych. To ogromne wyzwanie, ale też prawdziwy egzamin dla każdej uczelni. Od jego wyniku może zależeć już nie tylko tegoroczna rekrutacja, ale też przyszłe.

Doskonale zdaje sobie z tego sprawę Rektor Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, dr hab. Anna Siewierska-Chmaj, prof. nadzw.: konieczność prowadzenia zajęć online potraktowaliśmy jako sprawdzian naszych kompetencji i szansę na zwiększenie kreatywności. Dotychczasowe doświadczenia napawają optymizmem - frekwencja na zajęciach online jest niemal 100% a zarówno studenci, jak i wykładowcy chwalą tę formę nauczania.

Starania przynoszą efekty. Uczelnia w zaskakująco szybkim tempie dostosowuje się do panującej sytuacji, efektywnie organizując pracę wykładowcom i studentom. Prowadzący z powodzeniem korzystają z nowoczesnych platform zapewniających sprawne przeprowadzanie zajęć. Zajęcia online, które mamy teraz przez obecną sytuację przebiegają w bardzo przyjemnej atmosferze, mimo obaw wszystko przebiega bez problemów i jesteśmy bardzo zadowoleni z takiej formy ćwiczeń i wykładów - komentuje pod jednym z wpisów na Facebooku WSE studentka Natalia.

na zdjęciu dr Agata Anacik-Kryza, Prodziekan ds. kierunku Zarządzanie strategiczne

Ale praca wykładowców to nie tylko prowadzenie zajęć. Jak podkreśla Dziekan WSE, dr Roksana Ulatowska, trzeba być przygotowanym na każdą ewentualność: musimy mieć na uwadze, że obecna sytuacja może się przedłużyć, uniemożliwiając np. przeprowadzenie obron w trybie dotychczasowym. Już teraz opracowujemy procedury związane z przeprowadzaniem egzaminów i obron za pośrednictwem najnowocześniejszych platform online w taki sposób, żeby w pełni zachować ich powagę i wiarygodność.

Ogromny nacisk uczelnia kładzie na odpowiednią i sprawną komunikację pomiędzy studentami a prowadzącymi. Ze względu na kameralny charakter, Wyższa Szkoła Europejska od zawsze cieszyła się możliwością indywidualnego podejścia wykładowców do każdego studenta. Wymiana e-maili przebiega więc szybko i sprawnie, a informacje na temat harmonogramu i formy zajęć są stale aktualizowane w uczelnianym systemie Wirtualna Uczelnia WSE.

Oczywiście wszyscy liczymy na to, że sytuacja ulegnie jak najszybciej poprawie i znów będziemy mogli przyjmować kandydatów w naszej siedzibie, ale do tego czasu jesteśmy doskonale przygotowani do prowadzenia rekrutacji również w formie zdalnej – podkreśla Rektor WSE.

Rekrutacja w trybie online

Rekrutacja na uczelni rozpocznie się, zgodnie z harmonogramem, już 1 kwietnia. Do czasu poprawy sytuacji epidemiologicznej prowadzona będzie w całości online. Niezmienna natomiast pozostaje oferta edukacyjna WSE. Także i w tym roku uczelnia proponuje ściśle wyspecjalizowane, praktyczne kierunki, które pozwalają zdobyć konkretną wiedzę i stać się atrakcyjnym kandydatem na rynku pracy.

Kandydaci mogą aplikować na takie kierunki studiów I stopnia, jak: Psychologia, Skandynawistyka: studia filologiczno - biznesowe, Grafika reklamowa i multimedia, Lingwistyka dla biznesu oraz dwie nowości zaproponowane w zeszłym roku akademickim: Game Design i Zarządzanie Strategiczne.
W ramach tego ostatniego kierunku, oprócz znanej już Analityki biznesowej, przewidziana jest nowa ścieżka kształcenia - Zarządzanie międzykulturowe, które w tym roku będzie dofinansowane w ramach realizowanego na Uczelni projektu WSE=Uczelnia 2.0. Ścieżka umożliwia poznanie różnych aspektów zarządzania i kierowania pracą zróżnicowanych kulturowo i wiekowo zespołów, co na globalnym rynku pracy jest niezwykle cenną umiejętnością.

W ubiegłym roku Uczelnia po raz pierwszy wprowadziła możliwość studiowania wybranych kierunków w trybie niestacjonarnym wieczorowym. Taka możliwość będzie również w tym roku na kierunkach Grafika reklamowa i multimedia oraz Game Design.

Ponadto WSE rozwija kształcenie na studiach anglojęzycznych. W języku angielskim można studiować takie kierunki jak Business Linguistics, Game Design czy Strategic Management, które oferowane są tylko w trybie stacjonarnym.

Nowość w ofercie studiów II stopnia

Studia II stopnia to z kolei ciesząca się niesłabnącą popularnością Filologia angielska. Obecnie w przygotowaniu jest również nowatorski kierunek, który ma być odpowiedzią na współczesne trendy rynkowe – Zarządzanie zrównoważonym rozwojem. WSE jako pierwsza uczelnia w Polsce opracowuje program skoncentrowany na rozwijaniu umiejętności w zakresie dbania o kurczące się zasoby natury, działania ukierunkowane na zbalansowany rozwój i wzrost, implementowania w praktyce etycznej gospodarki oraz funkcjonowanie w zgodzie z zasadami odpowiedzialności społecznej biznesu.

Szczegółowe i aktualne informacje dotyczące kierunków oraz przebiegu procesu rekrutacyjnego dostępne są na stronie internetowej Uczelni www.wse.krakow.pl.

Do dyspozycji kandydatów pozostaje także - prężnie działający online - Dział Rekrutacji WSE (rekrutacja@wse.krakow.pl).na zdjęciu siedziba Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie

data ostatniej modyfikacji: 2020-03-31 09:05:27
Komentarze
 
Polityka Prywatności