Studenci, tęsknimy za Wami!

Społeczności uczelniane, choć odizolowane dziś od siebie i funkcjonujące w trybie online, próbują odnaleźć się w nowych warunkach, spowodowanych epidemią wirusa i pokazują, jak bardzo są ze sobą zżyte. Akademia WSB z Dąbrowy Górniczej udowodniła to właśnie w bardzo nietuzinkowy sposób.

Pandemia koronawirusa zaskoczyła cały świat, spowodowała, że ludzie musieli bardzo zmienić swoje życie, przystosować się do nowych warunków i zaczęli odkrywać w sobie nieznane dotąd emocje, np. tęsknotę za rzeczami i aktywnościami, które dotąd wydawały się naturalnymi.

Nagle okazało się, że pozornie niewiele znaczące czynności, takie jak spacer, spotkanie z przyjaciółmi, wyjście do kina czy rozmowa przy kawie z kolegami w pracy, nabrały zupełnie nowego znaczenia. Kiedy zostaliśmy zmuszeni do ich ograniczenia, zyskały miano tych, za którymi najbardziej tęsknimy.
Świat akademicki również musiał zmierzyć się z nową sytuacją. Sale wykładowe, jeszcze niedawno pełne studentów, laboratoria czy pomieszczenia naukowych kół uczelnianych, nagle zaczęły świecić pustkami i zostały zastąpione zajęciami online.

Akademia WSB z Dąbrowy Górniczej w wyjątkowy sposób pokazała właśnie, jak bardzo ważne jest dla niej utrzymywanie kontaktu ze swoimi studentami, słuchaczami i pracownikami. Dowodem tego jest rozpoczęta właśnie kampania pn. Studenci, tęsknimy za Wami! - Zostań w domu #studiujonline. Na budynku uczelni zawisł ogromny baner z takim hasłem, a w jej mediach społecznościowych pokazywane są zdjęcia pustych sal i nowych laboratoriów, m.in. Pracowni Kinezyterapii i Masażu, Laboratorium Tradingowego, Pracowni Biochemii, Chemii i Receptury Kosmetycznej czy Pracowni Wizażu i Stylizacji.

Kampania promuje działania uczelni w strefie wirtualnej podjęte natychmiast po wprowadzeniu decyzji Rektora Akademii WSB dr hab. Zdzisławy Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB o zawieszeniu dydaktyki i innych akademickich aktywności w związku z epidemią koronawirusa. Już 15 marca 2020 – dwa dni po wprowadzeniu ograniczeń – odbyły się pierwsze wykłady on-line przy użyciu platformy clickmeeting. Studenci dzienni i zaoczni I i II stopnia, słuchacze studiów podyplomowych i uczestnicy seminariów doktorskich realizują program studiów bez zakłóceń. Działania o których mowa podejmowane są w ramach kilkunastu kierunków studiów, studiów doktoranckich i Szkoły Doktorskiej, kilku Wydziałów Zamiejscowych oraz ponad 100 kierunków studiów podyplomowych. Poza umożliwieniem studentom i słuchaczom zdalnego studiowania i obron prac dyplomowych, Akademia WSB poszła jeszcze o krok dalej, by wspierać swoje środowisko. Oprócz zapomóg wprowadzono zdalne porady prawne i psychologiczne, w które zaangażowali się specjaliści AWSB.

Uczelnia nie zapomniała także o sportowcach, organizując wideokonferencję dla swoich mistrzów z drużyny AZS i o aktywnościach online dla Kół Naukowych. Wirtualnie działają również Uniwersytety Dziecięce. Dla ich słuchaczy codziennie nadawany jest półtoragodzinny program obejmujący ćwiczenia ruchowe, doświadczenia, wykład i lekturę książki. Z kolei słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku, wsparci przez Akademię, szyją maseczki dla lokalnych szpitali i służb oraz prowadzą telefon życzliwości.

W Akademii WSB od lat pracujemy nad budową uczelni zwinnej, która charakteryzuje się szybką reakcją na pojawiające się strategiczne możliwości biznesowe, ale również zagrożenia, krótkim cyklem podejmowania decyzji i elastycznym reagowaniem na potrzeby i oczekiwania klientów. Zwinność i elastyczność uczelni, dostrzeganie szans w pojawiających się dynamicznie zmianach i wyzwaniach, absolutna dbałość o klienta, jakim jest student, słuchacz MBA i studiów podyplomowych, doktorant, ale też Student Uniwersytetów III Wieku i Uniwersytetów Dziecięcych widoczna jest teraz szczególnie – mówi dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB – rektor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Wszystko to pokazuje, jak bardzo środowisko akademickie AWSB jest ze sobą zżyte, jak bardzo trudny jest to czas dla każdej ze stron, jak niecodzienna jest obecna sytuacja oraz jak ważne dla uczelni jest pozostanie w kontakcie ze swoimi studentami, słuchaczami i pracownikami.


data ostatniej modyfikacji: 2020-04-08 15:09:05
Komentarze
 
Polityka Prywatności