Prof. dr hab. Jacek Popiel 306. rektorem najstarszej uczelni w Polsce

12 maja w dniu święta Uniwersytetu Jagiellońskiego, czyli w 656. rocznicę jego założenia został wybrany 306. rektor uczelni. Wyboru dokonało Kolegium Elektorów składające się z 227 osób reprezentujących wszystkich członków uniwersyteckiej wspólnoty.

Prof. dr hab. Jacek Popiel został wybrany rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego na kadencję 2020-2024 przez reprezentantów społeczności akademickiej. Większość Kolegium Elektorów stanowią nauczyciele akademiccy z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego. Pozostałe osoby uprawnione do głosowania to przedstawiciele reprezentujący innych nauczycieli akademickich, studentów, doktorantów i pracowników administracji. Swoją czteroletnią kadencję 306. rektor UJ rozpocznie 1 września 2020 roku.

Przed wyborami Profesor Jacek Popiel – do tej pory prorektor ds. polityki kadrowej i finansowej UJ, który po rezygnacji prof. dr. hab. Stanisława Kistryna (tutaj znajduje się oświadczenie Profesora Kistryna: https://www.uj.edu.pl/pl_PL/wiadomosci/-/journal_content/56_INSTANCE_d82lKZvhit4m/10172/145100486) pozostał jedynym kandydatem na stanowisko rektora, przedstawił program wyborczy „Uniwersytet – Wspólnota dialogu”. Odbył także spotkania przedwyborcze – m.in. z elektorami i członkami wspólnoty uczelni, Samorządem Studentów UJ, Samorządem Doktorantów UJ oraz zorganizowane przez Stowarzyszenie All In UJ. Debaty z uwagi na sytuację epidemiologiczną odbyły się w trybie online.

Poniżej znajduje się biogram 306. Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego – prof. dr. hab. Jacka Popiela.

Profesor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa i teatrologii. W Uniwersytecie Jagiellońskim pracuje od 1977 roku. Były dyrektor Instytutu Polonistyki, a następnie dziekan Wydziału Polonistyki. Od 2012 jest prorektorem ds. polityki kadrowej i finansowej. Ponadto przez wiele lat był związany z Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie (obecnie Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego), w której pełnił funkcję dziekana Wydziału Aktorskiego, prorektora i przez 2 kadencje rektora.


Interesuje się historią dramatu i teatru polskiego XIX-XXI wieku, dziejami szkolnictwa teatralnego i edycją naukową tekstów literackich. Autor ponad 200 prac - m.in. 20 książek, w tym 6 indywidualnych, artykułów i recenzji, a także kilku scenariuszy teatralnych. Jego teksty były tłumaczone na język angielski, francuski, włoski i hiszpański. Twórca i dyrektor artystyczny Festiwalu „Dramaty Narodów”, którego 1. edycja odbyła się w 2005 roku.

Wypromował 9 doktorów i ponad 100 magistrów filologii polskiej oraz sztuki.

Był wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych, zasiadał też w Radzie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Członek Korespondent Polskiej Akademii Umiejętności, Komitetu Nauk o Literaturze PAN oraz kilku komisji miejskich i krajowych ds. kultury, komisji ds. nagród w dziedzinie kultury i sztuki. W 2012 roku za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i działalności dydaktycznej oraz za zasługi na rzecz rozwoju nauki został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Wcześniej odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Dwukrotny laureat nagrody indywidualnej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nagrody Prix Jean-Paul II Europe Chrétienne, Medalu PWST.


data ostatniej modyfikacji: 2020-05-12 13:42:15
Komentarze
 
Polityka Prywatności