Zarządzanie informacją II stopnia - nowy kierunek w PJATK

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych poszerzyła ofertę dydaktyczną o nowy kierunek II stopnia - Zarządzanie informacją.

PJATK oferuje studia II stopnia na kierunku Zarządzanie informacją w następujących trybach:

  • stacjonarnym (studia trwają 3 semestry i realizowane są w godzinach popołudniowych i wieczornych w celu umożliwienia nauki z pracą zawodową);
  • niestacjonarnym – zaocznym (studia trwają 4 semestry i realizowane są w weekendy, w liczbie 8 zjazdów w semestrze.

Absolwenci po zdanym egzaminie dyplomowym otrzymują tytuł magistra lub magistra inżyniera.
Celem studiów jest pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu stosowania nowoczesnych narzędzi infrastruktury IT oraz efektywnej analizy dużych zbiorów danych w środowisku biznesu.

Studenci mają do wyboru następujące specjalizacje:

  • Analiza biznesowa i zastosowania Big Data
  • Architektura systemów IT

Podczas nauki studenci uzyskują specjalistyczną wiedzę z zakresu informatyki i zarządzania, w szczególności „na styku”: dział/zespół IT – klient biznesowy. Szczególny nacisk kładziony jest na wykształcenie umiejętności dotyczących sprawnego zarządzania systemami informatycznymi, zwinnego zarządzania projektami, szybkiego i sprawnego analizowania dużych zbiorów danych oraz sprawnej komunikacji, zarówno wewnątrz zespołu projektowego jak i z interesariuszami biznesowymi.

Program studiów obejmuje, między innymi, zagadnienia z zakresu programowania (Python od podstaw, fakultatywnie R), projektowania oprogramowania, testowania, inżynierii wymagań, planowania i implementacji infrastruktury baz danych, wytwarzania, integracji, testowania i utrzymywania rozproszonych systemów IT oraz narzędzi Big Data i rozwiązań Cloud Computing stosowanych w środowisku biznesu. Oprócz kursów z przedmiotów typowo „twardych”, prowadzone będą też zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności „miękkie”, takie jak: zwinne zarządzanie projektami informatycznymi (w ramach metodycznych Scrum i Agile PM), negocjacje, zarządzanie zmianą i konfliktem czy wystąpienia publiczne. Studenci zostaną też zaznajomieni z podstawami tworzenia start-upów IT, w tym z rodzajami dostępnych źródeł finansowania czy tworzeniem biznesplanu.


data ostatniej modyfikacji: 2020-05-20 14:19:17
Komentarze
 
Polityka Prywatności