Ostatnie dni promocji w WSSiP

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi prowadzi rekrutację na rok akademicki 2020/2021. Zapisując się do końca maja otrzymasz 50% zniżki na wpisowe.

Kandydaci zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

 1. rejestracji on-line (formularz rekrutacyjny), Studium Aktorskie (formularz rekrutacyjny)
 2. podanie do Rektora (Pobierz podanie o przyjęcie)
 3. oryginał świadectwa dojrzałości
 4. kserokopię dowodu osobistego (awers i rewers)
 5. trzy kolorowe podpisane zdjęcia (35 mm x 45 mm)

Kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę rekrutacyjną, która ma na celu sprawdzenie predyspozycji do podjęcia studiów na wybranym przez nich kierunku. O dokładnym terminie rozmowy poinformuje kandydatów dziekanat szkoły.

Kandydaci proszeni są o zabranie ze sobą na rozmowę teczki zawierającej maksymalnie 10 prac.
Wymogi w zależności od kierunku:

 • Architektura i urbanistyka: fotografia lub/i rysunek lub/i własne projekty (do wyboru);
 • Architektura Wnętrz: fotografia lub/i rysunek lub/i własne projekty (do wyboru);
 • Wzornictwo: rysunek lub/i własne projekty (do wyboru);
 • Fotografia: fotografia (rodzaj i tematyka do wyboru);
 • Realizacja Obrazu Filmowego, Telewizyjnego i Fotografia (specjalność REŻYSERIA): film (maksymalna długość do 5 minut) lub/i scenariusz (maksymalna długość do 5 stron A4) lub/i fotografia (do wyboru, tematyka prac dowolna);
 • Realizacja Obrazu Filmowego, Telewizyjnego i Fotografia (specjalność SZTUKA OPERATORSKA): film (maksymalna długość do 5 minut) lub/i fotografia (do wyboru, tematyka prac dowolna).

Kandydaci do Studium Aktorskiego nie składają teczki prac, proszeni są o przygotowanie jednego tekstu wierszem lub prozą.

Studenci zagraniczni (po konsultacji z dziekanatem) mają możliwość dostarczenia teczki prac drogą listowną lub elektroniczną.


data ostatniej modyfikacji: 2020-05-29 12:13:08
Komentarze
 
Polityka Prywatności