Ochrona klimatu i zarządzania jakością powietrza - studia magisterskie w UWr

78587765_2955184954580440_5391290627818258432_n

Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery (ZKiOA) Uniwersytetu Wrocławskiego otworzył nabór na studia magisterskie „Ochrona klimatu i zarządzania jakością powietrza”, które od roku akademickiego 2020/2021 będą realizowane według całkowicie nowego programu studiów, opracowanego w konsultacji z potencjalnymi pracodawcami.

Studia pozwolą uzyskać specjalistyczną wiedzę o środowisku i umiejętności praktyczne związane z ochroną i zarządzaniem jakością powietrza oraz kwalifikacje poszukiwane na rynku pracy, takie jak: modelowanie jakości powietrza i procesów atmosferycznych, praca z dużą ilością danych, w tym z danymi przestrzennymi oraz doświadczenie w pracy terenowej, z wykorzystaniem najnowocześniejszej aparatury pomiarowej, w tym dronów czy mobilnych stacji badawczych.

Nasi absolwenci będą przygotowani do podjęcia pracy w:

  • służbie hydrometeorologicznej i instytucjach kontrolujących i zarządzających jakością powietrza i gospodarką wodną (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Krajowy i Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami),
  • służbie ochrony środowiska (Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska),
  • administracji obszarów chronionych (parki narodowe i krajobrazowe),
  • administracji rządowej i samorządowej różnych szczebli, zwłaszcza w wydziałach planowania i rozwoju, wydziałach gospodarki komunalnej, wydziałach ochrony środowiska,
  • firmach konsultingowych jako eksperci z zakresu klimatologii, ochrony atmosfery i gospodarki wodnej oraz ocen oddziaływania inwestycji na środowisko,
  • firmach zajmujących się geoprzetwarzaniem,
  • w ośrodkach naukowych i edukacyjnych.

Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia jest ukończenie studiów licencjackich lub inżynierskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych. Jesteśmy otwarci na kandydatów ze stopniem licencjata lub inżyniera w zakresie m.in. geografii, ochrony środowiska, geologii, matematyki, geodezji i kartografii, fizyki i chemii.

Więcej informacji o studiach na stronie internetowej: www.meteo.uni.wroc.pl

 

Aplikacja na studia poprzez stronę: www.irka.uni.wroc.pl

data ostatniej modyfikacji: 2020-06-15 13:22:55
Komentarze
 
Polityka Prywatności