Ewakuacja uczelni? Nie, to tylko praktyki!

Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Nauka na ekranie komputera czy ćwiczenia z ewakuacji uczelni. Wiele się mówi o kształceniu zdalnym, zapominając o praktykach zawodowych, które podobnie jak inne przedmioty, muszą zostać zaliczone przez wszystkich studentów. Tylko w jaki sposób sprawdzić umiejętności praktyczne w dobie online?

„Niemożliwe stało się możliwe” - to co dotąd z różnych przyczyn było trudne do osiągnięcia na uczelniach wyższych, w czasie epidemii stało się codziennością. Jak ćwiczenia i wykłady można przeprowadzić w sposób zdalny, o tyle realizacja praktyk zawodowych stanowiła już niemałe wyzwanie. Biuro Karier i Praktyk Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie pod kierownictwem Joanny Dinges, doradcy zawodowego i licencjonowanego coacha, musiało zmierzyć się z nową rzeczywistością.

Dlaczego praktyki zawodowe są tak ważne? Przez uczelnie wyższe są one traktowane jako przedmiot i ich niezaliczenie skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu dyplomowego. Dlatego, by nic nie stanęło na drodze do obrony, Biuro Karier i Praktyk zorganizowało  od zera praktyki w trybie online lub "przekonwertowało" te rozpoczęte już wcześniej.

- Udało się to dzięki zaangażowaniu naszego niewielkiego zespołu - wzajemnemu zaufaniu łączącemu uczelnię z firmami i placówkami, które się na takie propozycje zgodziły, a także dzięki ich otwartości na nowe rozwiązania – mówi Joanna Dinges, dyrektor Biura Karier.
Największym wyzwaniem okazały się praktyki dla kierunku pedagogika. W tym przypadku przepisy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jasno wskazywały, że muszą one zostać zrealizowane z dziećmi lub młodzieżą.

- Kto miał wam pomóc w organizacji zdalnych praktyk, jak nie my? Tym bardziej, że WSB w Chorzowie była jedyną uczelnią, która wyszła z taką propozycją. Studentki otrzymały dostęp do platformy edukacyjnej, przygotowywały materiały do lekcji zdalnych, wymyślały ćwiczenia dla dzieci. Pod opieką naszego nauczyciela wykonywały kolejne działania - na początku tylko obserwowały zdalne lekcje, a później je współprowadziły – mówi Ilona Helik, dyrektor Zespołu Szkół im. Śląskich Noblistów w Katowicach.

Przyszli pedagodzy uczą online

- W ramach praktyk pedagogicznych zaproponowaliśmy trzem studentkom uczestnictwo i obserwację zajęć we wskazanych klasach, udostępniliśmy zestaw szczegółowych instrukcji "krok po kroku", które przesyłamy rodzicom wraz z linkami, załącznikami, propozycjami ćwiczeń interaktywnych i kartami pracy – mówi Aleksandra Dąbroś, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 z oddziałami anglojęzycznymi w Chorzowie.- Praktykantki brały udział w tworzeniu materiałów dostosowanych do obecnego systemu pracy zdalnej; mogły to być scenariusze zajęć z linkami do ciekawych stron, tworzenie prezentacji tematycznych, nagrywanie filmików z propozycjami zabaw oraz ćwiczeń ruchowych – dodaje dyrektor.

 Zdalne praktyki były też przygodą dla samych studentów.

- Praktyki w Szkole Podstawowej Omega odbywały się w trybie on-line. Dały mi one zupełnie inne spojrzenie na zajęcia. Nauczyciele wkładają bardzo dużo czasu i serca w zdalne nauczanie, tym samym powodując, że ich lekcje nie są nudne – mówi Magdalena Gajda, studentka III roku Pedagogiki.

Co w sytuacji, gdy jednak praktyk zdalnych nie można było przeprowadzić? Studenci bezpieczeństwa narodowego czy turystyka i rekreacja nie mogli ich realizować u partnerów.

- I tak pojawił się pomysł zaplanowania ćwiczeń i ewakuacji z… budynku uczelni przy ul. Sportowej na podstawie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego WSB i planu sytuacyjnego obiektu w Chorzowie – tłumaczy Joanna Dinges. - W ten sposób studenci mieli okazję przećwiczyć m.in. zagadnienia bezpieczeństwa nie na terenie np. obiektu przemysłowego, nie w wydziale zarządzania kryzysowego urzędu miasta ani w jednostce straży pożarnej, które miały w tym czasie wiele innych zadań, ale na macierzystej uczelni, pod nadzorem swojego opiekuna merytorycznego. Muszę podkreślić, że nie było to zadanie łatwe dla odbywających praktykę studentów, zdarzały się osoby, którym manager kierunku odsyłał przedstawione plany do poprawki. Był więc przysłowiowy „trening czyni mistrza”, gdyż temu właśnie służy praktyka zawodowa! – podsumowuje z uśmiechem.

data ostatniej modyfikacji: 2020-06-24 10:20:49
Komentarze
 
Polityka Prywatności