Psychologia kliniczna - nowa specjalność w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa

psychologia-kliniczna_Easy-Resize.com_

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa uruchomiła nową specjalność na kierunku Psychologia - jest to Psychologia kliniczna.

Studia adresowane są do kandydatów zainteresowanych pomaganiem ludziom z trudnościami w funkcjonowaniu psychicznym i udzielaniem im profesjonalnego wsparcia psychologicznego w rozwiązywaniu kryzysów życiowych i przeciwdziałaniu zaburzeniom zachowania.

Wydział Studiów Społecznych w Poznaniu
Studia I stopnia
https://www.wsb.net.pl/poznan/psychologia/psychologia-kliniczna/
Studia II stopnia
https://www.wsb.net.pl/poznan/psychologia/psychologia-kliniczna-2/

Wydział Studiów Społecznych  w Gdańsku
Studia I stopnia
https://www.wsb.net.pl/gdansk/psychologia/psychologia-kliniczna/

Wydział Studiów Społecznych Gliwicach
Studia I stopnia
https://www.wsb.net.pl/gliwice/psychologia/psychologia-kliniczna/

Wydział Nauk Społecznych w Giżycku
Studia I stopnia
https://www.wsb.net.pl/gizycko/psychologia/psychologia-kliniczna/

Wydział Nauk Społecznych w Jastrzębiu-Zdroju
Studia I stopnia
https://www.wsb.net.pl/jastrzebie-zdroj/psychologia/psychologia-kliniczna/

Wydział Nauk Społecznych w Koszalinie
Studia I stopnia
https://www.wsb.net.pl/koszalin/psychologia/psychologia-kliniczna/


Psychologia kliniczna zajmuje się diagnostyką i terapią zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania oraz rozwoju dzieci i młodzieży i ich rodzin. Jest stosowana w stosunku do osób chorych psychicznie, neurologicznie, somatycznie oraz z tzw. problemami osobistymi. Zajmuje się też profilaktyką zdrowia psychicznego, promowaniem rozwoju osobistego i optymalnego funkcjonowania ludzi.

Studenci tej specjalności opanowują podstawowe umiejętności związane m.in. z identyfikacją zaburzeń psychiczny i planowaniem postępowania diagnostycznego. Poznają też techniki rehabilitacji psychologicznej i terapii neuropsychologicznej oraz wybrane podejścia terapeutyczne. Zdobywają doświadczenie w wykorzystaniu wiedzy teoretycznej, wywodzącej się z różnych nurtów psychologii (psychoanalizy, teorii uczenia się, interakcjonizmu, teorii poznawczych, systemowych itd.) do analizy funkcjonowania jednostki, rodziny i instytucji

Studia adresowane są do kandydatów zainteresowanych pomaganiem ludziom z trudnościami w funkcjonowaniu psychicznym i udzielaniem im profesjonalnego wsparcia psychologicznego w rozwiązywaniu kryzysów życiowych i przeciwdziałaniu zaburzeniom zachowania.

Absolwenci specjalności Psychologia kliniczna znajdują zatrudnienie w szpitalach, klinikach oraz instytucjach zajmujących się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych, ośrodkach zajmujących się pomocą ludziom chorym somatycznie, firmach świadczących usługi psychoedukacyjne, szkołach, ośrodkach wychowawczych, resocjalizacyjnych, terapeutycznych i wsparcia kryzysowego, poradniach rodzinnych, małżeńskich i młodzieżowych, policji, sądownictwie, więziennictwie, organizacjach pozarządowych i fundacjach nastawionych na profilaktykę zdrowotną i społeczną.


data ostatniej modyfikacji: 2020-06-24 12:59:23
Komentarze
 
Polityka Prywatności