Grand Prix 13. edycji Konkursu Gepperta dla doktorantki UMCS

Prestiżowa nagroda Grand Prix 13. edycji Konkursu Gepperta we Wrocławiu przyznana została Małgorzacie Pawlak - doktorantce UMCS. Konkurs Gepperta to najważniejszy konkurs w Polsce skierowany do absolwentów kierunku malarstwo (do 3 lat po dyplomie magisterskim), obejmujący przegląd najlepszych debiutów polskiej sceny malarskiej. Uczestnikami konkursu odbywającego się co trzy lata są artyści wskazani przez grono współpracujących z organizatorami ekspertów. Natomiast samo Grand Prix, czyli Nagroda Prezydenta Wrocławia – to najwyższa nagroda pieniężna w wysokości 30 000 złotych, jaką laureat może uzyskać. Powód do radości jest tym większy, że po raz pierwszy tę nagrodę otrzymał młody artysta z Lublina.

Tegoroczna laureatka – Małgorzata Pawlak, jest absolwentką malarstwa na Wydziale Artystycznym UMCS, a obecnie studentką Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych w dyscyplinie Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki. Zarówno dyplom licencjacki, jak i magisterski obroniła z wyróżnieniem. Prace malarskie Małgorzaty Pawlak noszą znamiona metajęzyka. Jak opisuje dr hab. szt. Sławomir Toman – promotor doktorantki: „Interesuje ją powszechność fotograficznych ujęć podobnych motywów spauperyzowanych ich niewyobrażalną ilością zamieszczaną w Internecie. Poprzez malarstwo podejmuje próbę nadania im unikalnego, jednostkowego sensu, przywrócenia benjaminowskiej aury dzieła sztuki jako konkretnego, uporządkowanego uniwersum”.


Strona internetowa Małgorzaty Pawlak: http://www.malgorzatapawlak.com/?page_id=2

Strona internetowa Konkursu Gepperta: https://geppert.bwa.wroc.pl/


data ostatniej modyfikacji: 2020-06-24 14:37:17
Komentarze
 
Polityka Prywatności