Studia dofinansowane z EFS w WSB w Warszawie

Chcesz rozwijać swoje kompetencje? Studiować na kierunku zapewniającym ciekawą i praktyczną wiedzę? Przy tym zaoszczędzić na czesnym? Zapisz się na studia dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, dostępne w tegorocznej ofercie w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie. Rekrutacja trwa.

Grupa uczelni WSB posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z EFS i innych funduszy zewnętrznych.

Głównym celem projektów jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy, społeczeństwa i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego.

powiedziała Anna Krajewska, Kierownik Biura Zarządzania Projektami w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie.

Na przyszłych studentów WSB w Warszawie w tegorocznej rekrutacji czekają kierunki współfinansowane z EFS na: studia I stopnia - Bezpieczeństwo wewnętrzne i Prawo w biznesie, oraz studia II stopnia - Finanse i Rachunkowość oraz Zarządzanie. Programy studiów EFS nie różnią się od tych, które nie są współfinansowane, natomiast niższa jest opłata za czesne.

Kierunki EFS na studia I stopnia

Bezpieczeństwo wewnętrzne to kierunek dla osób zainteresowanych tematyką z obszaru obronności i bezpieczeństwa państwa. W toku studiów można się dowiedzieć jak rozpoznawać, analizować i zwalczać zagrożenia bezpieczeństwa, związane z: działalnością człowieka lub katastrofami naturalnymi. Absolwenci tego kierunku przygotowani są do pracy i służby w instytucjach bezpieczeństwa o profilu analitycznym: wywiadzie, kontrwywiadzie, agencjach i służbach bezpieczeństwa.
Prawo w biznesie łączy w sobie najlepsze elementy z dziedzin takich jak: prawo, zarządzanie oraz finanse i rachunkowość. Studenci tego kierunku poznają np.: prawne i finansowe aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, czy procesy pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej. Absolwenci tego kierunku mają możliwość podjęcia pracy w m.in.: kancelariach prawnych, działach prawnych i finansowych przedsiębiorstw lub firmach konsultingowych.

Kierunki EFS na studia II stopnia

Studenci kierunku Finanse i Rachunkowość zdobywają wiedzę z zakresu zasad funkcjonowania szeroko rozumianych rynków finansowych. Od praktyków dowiadują się jak wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu rachunkowości. Od ekspertów, jak analizować i interpretować podstawowe zjawiska gospodarcze oraz sytuację ekonomiczno-finansową jednostek gospodarczych i ich otoczenia. Kończąc studia potrafią m.in.: poruszać się w obszarze podatków związanych z działalnością gospodarczą lub mogą prowadzić księgi rachunkowe i sporządzać sprawozdania finansowe.
Jak nawiązywać i utrzymywać kontakty biznesowe, opracowywać plany przepływów finansowych w firmach i zarządzać nimi, tego m.in. uczą się studenci Zarządzania. Kierunek oferuje studentom gruntowną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, dotyczącą funkcjonowania szeroko rozumianej organizacji.

Jak się zapisać?

Zapisy na studia dofinansowane prowadzone są przez formularz online na stronie www.wsb.pl/warszawa. Kryteria opisane są w regulaminie rekrutacji znajdującym się na stronie uczelni (w zakładce Zasady rekrutacji). Liczba miejsc na kierunki EFS jest ograniczona.
Wszyscy studenci WSB w Warszawie mają szansę na zdobycie doświadczenia zawodowego, dzięki stażom organizowanym przez Biuro Karier i Praktyk.

data ostatniej modyfikacji: 2020-07-09 13:40:43
Komentarze
 
Polityka Prywatności