Kryminalistyczne badania dokumentów - jedyne takie studia w Polsce prowadzone w WST

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach uruchomiła nowy kierunek studiów podyplomowych - Kryminalistyczne badania dokumentów. Są to jedyne tego typu studia w Polsce.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom profesjonalnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu kryminalistycznych badań dokumentów, ze szczególnym uwzględnieniem badań papieru jako nośnika śladów, badań dokumentów publicznych, prywatno – publicznych i prywatnych oraz badań tekstów, pod kątem językowym, jakościowym i pochodzeniowym. W ramach studiów słuchacze zostaną zapoznani z nowoczesnymi technikami i metodami ww. badań. Ponadto słuchacze zaznajomią się także z podstawową charakterystyką śladów kryminalistycznych występujących na miejscu zdarzenia.Sposób prowadzenia zajęć opiera się na metodach aktywizacyjnych ze szczególnym naciskiem na zajęcia praktyczne. Zajęcia z badań kryminalistycznych uzupełnione są zagadnieniami z podstaw prawnych dt. biegłych i ekspertów sądowych, przepisów celnych oraz fotografii wykorzystywanej w kryminalistyce.

ADRESACI STUDIÓW

  • osoby pragnące w przyszłości pełnić funkcję biegłego sądowego z zakresu „kryminalistycznej badań i ekspertyzy dokumentów",
  • osoby zainteresowane tą tematyką w sposób amatorski (np. pisarze, dziennikarze, reżyserzy, itp.),
  • aplikanci i asesorowie sądowi, prokuratorskie,
  • osoby pracujące w innych zawodach prawniczych,
  • pracownicy resortu MSWiA,
  • pracownicy urzędów celnych i skarbowych.
Studia trwają 2 semestry

data ostatniej modyfikacji: 2020-07-28 13:32:58
Komentarze
 
Polityka Prywatności