Trwa rekrutacja na studia podyplomowe prowadzone we współpracy z Wyższą Szkołą Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi zaprasza na studia podyplomowe.

Oferta studiów podyplomowych w WSBiNoZ:
 • Coaching dietetyczny
 • Kosmetologia medyczna w praktyce
 • Masaż medyczny
 • Analityk pracy
 • Asystent rodziny
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Bibliotekoznawstwo i nauka informacyjna
 • Biologia
 • Coaching
 • Diagnoza, terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna
 • Dietetyka z elementami obesitologii
 • Doradztwo zawodowe
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Fizyka
 • Geografia
 • Historia
 • Integracja sensoryczna
 • Logopedia
 • Matematyka
 • Mediacje - uniwersalne narzędzie rozwiązywania konfliktów
 • Menadżer ośrodków spa i wellness
 • Nauczanie chemii w szkole
 • Nauczanie gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
 • Nauczanie informatyki w szkole
 • Nauczanie muzyki w szkole
 • Nauczanie plastyki w szkole
 • Nauczanie przyrody w szkole
 • Nauczanie techniki w szkole
 • Nauczanie wychowania fizycznego z gimnastyką korekcyjną
 • Oligofrenopedagogika - edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym
 • Pedagogika lecznicza
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień
 • Podologia
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Psychologia dzieci i młodzieży z elementami diagnozy neuropsychologicznej
 • Psychologia sportu
 • Psychologia sprzedaży i marketingu
 • Psychologiczne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Socjoterapia
 • Surdopedagogika
 • Trener umiejętności biznesowych
 • Tyflopedagogika
 • Wczesne i całożyciowe wspomaganie rozwoju i edukacji uczniów z autyzmem lub/i zespołem aspergera
 • Wczesne nauczanie języka angielskiego
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Wychowanie do życia w rodzinie
 • Zarządzanie oświatą i dydaktyka przedsiębiorczościdata ostatniej modyfikacji: 2020-07-29 12:16:31
Komentarze
 
Polityka Prywatności