Wstępne wyniki rejestracji na studia w UMCS – stan na 14.08.2020

Internetowa rejestracja kandydatów (IRK) na większość kierunków stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich w UMCS rozpoczęła się 1 kwietnia i trwała, w związku z przesunięciem egzaminów maturalnych do 13 sierpnia.

Łączna liczba rejestracji podczas tegorocznej rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie wynosi: 15 170, a tym samym utrzymuje się na poziomie roku ubiegłego.

Jak widać, mimo panującej pandemii, liczba rejestracji w I turze rekrutacji kandydatów na studia w UMCS jest podobna do roku ubiegłego. Uczelnia jest tym samym usatysfakcjonowana tym wynikiem i ma nadzieję, że dane te przełożą się na liczbę osób, które faktycznie złożą dokumenty na naszej Uczelni. Sytuacja ta pokazuje, że UMCS tak naprawdę już od kilku lat ma rozwojową sytuację dot. rejestracji kandydatów. Jesteśmy zadowoleni, że nasza oferta cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem pomimo panującej pandemii, zwiększenia ruchów migracyjnych młodzieży oraz postępującego od kilku lat niżu demograficznego.

Ponadto pragniemy dodać, że liczba cudzoziemców zainteresowanych podjęciem kształcenia na takich samych warunkach jak obywatele polscy, zarejestrowanych na studia I stopnia, jest na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym i wynosi 1038. Tradycyjnie, są to osoby pochodzące m.in. z Ukrainy, Białorusi i Rosji, a także kandydaci z Azji i Afryki.

Podczas rejestracji dobrze przyjęły się również proponowane przez nas nowe kierunki studiów - tegorocznym hitem rekrutacyjnym okazała się bowiem kryminologia – o jedno miejsce na tym kierunku ubiega się blisko 40 osób!

Już 20 sierpnia ogłosimy listy rankingowe i listy osób zakwalifikowanych na studia poprzez pisemne opublikowanie w obiektach wydziałów oraz umieszczenie wyników postępowania na osobistych kontach kandydatów w systemie IRK. W dniach 21-22 sierpnia (piątek, sobota) będziemy przyjmować skany dokumentów od osób przyjętych na studia w pierwszej turze rekrutacji.

Wyniki rejestracji na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie nie są jeszcze ostateczne. Na niektórych kierunkach jest jeszcze możliwość dokonania rejestracji. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym lub kolejnych terminach, komisja rekrutacyjna ogłosi następną listę osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca, nastąpi to odpowiednio 24 i 27 sierpnia.

Jeżeli chodzi o studia II stopnia rekrutacja na poszczególne kierunki trwa do drugiej połowy września.

Największym zainteresowaniem kandydatów (pod względem liczby rejestracji na studiach stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich) w 2020 roku cieszą się:

1) Kryminologia – stacjonarne pierwszego stopnia
2) Psychologia – stacjonarne jednolite magisterskie
3) Prawo – stacjonarne jednolite magisterskie
4) Finanse i rachunkowość – stacjonarne pierwszego stopnia
5) Informatyka – stacjonarne pierwszego stopnia
6) Anglistyka – stacjonarne pierwszego stopnia
7) Ekonomia – stacjonarne pierwszego stopnia
8) Zarządzanie – stacjonarne pierwszego stopnia
9) Bezpieczeństwo wewnętrzne – stacjonarne pierwszego stopnia
10) Logistyka – stacjonarne pierwszego stopnia

Pod względem liczby osób przypadających na jedno miejsce, w tym roku największym zainteresowaniem cieszą się następujące kierunki studiów stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich:

1) Kryminologia – stacjonarne pierwszego stopnia – 39,57 os./miejsce
2) Psychologia – stacjonarne jednolite magisterskie – 10,46
3) Anglistyka – stacjonarne pierwszego stopnia – 6,51
4) Jazz i muzyka estradowa – stacjonarne pierwszego stopnia – 6,27
5) Finanse i rachunkowość – stacjonarne pierwszego stopnia – 6,15
6) Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – stacjonarne pierwszego stopnia – 6,1
7) Ekonomia – stacjonarne pierwszego stopnia – 5,69
8) Zarządzanie – stacjonarne pierwszego stopnia – 5,35
9) Lingwistyka stosowana, spec. Angielski z niemieckim – 5, 25

UMCS daje obecnie możliwość kształcenia na blisko 80 kierunkach i ponad 250 specjalnościach (studia I i II stopnia oraz magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne), na 11 Wydziałach w Lublinie i Wydziale Zamiejscowym w Puławach. Chętnych zapraszamy także na studia podyplomowe oraz na studia doktoranckie. Oferujemy również kształcenie z językiem wykładowym angielskim.

Szczegóły dotyczące rekrutacji na poszczególne kierunki studiów są dostępne na stronie: www.irk.umcs.pl


data ostatniej modyfikacji: 2020-08-14 14:42:07
Komentarze
 
Polityka Prywatności