Nadal możesz zostać studentem UPJPII

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II nadal prowadzi rekrutację na studia I i II stopnia.

WYDZIAŁ FILOZOFICZNY

Kierunek: Filozofia (ST 1° i 2°)
Specjalność na studiach II stopnia:

 • coaching i doradztwo filozoficzne
 • etyka stosowana
 • filozofia w nauce
 • filozofia a chrześcijaństwo
 • filozofia i chrześcijaństwo a świat współczesny
 • filozofia systematyczna
 • Philosophy in English (Opłaty: 4300 PLN/semestr)
 • filozofia z elementami psychologii

Kierunek: Psychologia (ST JSM)

 • psychologia edukacji i coachingu
 • psychologia w biznesie i reklamie
 • psychologia kliniczna z psychoterapią
 • psychologia duchowości i formacji

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Kierunek: Nauki o rodzinie (ST i NST 1° i 2°)
Specjalności na studiach I stopnia:

 • mediacje rodzinne
 • terapia zajęciowa

Specjalności na studiach II stopnia:

 • interwencja kryzysowa
 • poradnictwo rodzinne

Kierunek: Pedagogika (ST i NST 1°)
Specjalność na studiach I stopnia:

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
 • pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią

Kierunek: Pedagogika (ST i NST 2°)
Specjalność na studiach II stopnia:

 • resocjalizacja połączona z socjoterapią
 • tanatopedagogika

Kierunek: Praca socjalna (ST i NST 1° i 2°)
Specjalności na studiach I stopnia:

 • praca socjalna z osobami chorującymi psychicznie,
 • praca socjalna z osobami starszymi
 • praca socjalna z rodziną i dzieckiem

Specjalność na studiach II stopnia:

 • kuratela społeczna
 • praca socjalna wobec sytuacji kryzysowych w społeczeństwie

Kierunek: Socjologia (ST, NST 2°)
Specjalność na studiach II stopnia:

 • badanie rynku i opinii publicznej
 • organizacja i analiza przestrzeni publicznej

Kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (ST i NST 1° i 2°)
Specjalność na studiach I stopnia:

 • e-dziennikarstwo
 • reklama, branding, public relations
 • realizacja radiowo-telewizyjna

Specjalność na studiach II stopnia:

 • e-content dziennikarski
 • digital media – analiza i zarządzanie,
 • produkcja radiowo-telewizyjna

Kierunek: Komunikowanie promocyjno-wizerunkowe - reklama, branding, public relations (ST i NST 2°)
Specjalność na studiach II stopnia:

 • reklama i branding
 • public relations
 • projektowanie promocyjne

Kierunek: Digital media – kreatywność, analiza, zarządzanie (ST 1°)
Specjalność na studiach I stopnia:

 • kreatywność wirtualna – innowacje, aplikacje, design
 • analityka sieci – big data, SEO, performance marketing
 • digital biznes – tworzenie, ekonomia i zarządzanie

WYDZIAŁ HISTORII I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Kierunek: Historia (ST 1° i 2°)
Specjalność na studiach I i II stopnia:

 • Historia Chrześcijaństwa
 • Europa Wschodnia
 • Historia Doktryn Politycznych i Prawnych

Kierunek: Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo (ST 1° i 2°)
Specjalność na studiach II stopnia:

 • Archiwistyka
 • Zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo

Kierunek: Historia sztuki(ST 1° i 2°)

Kierunek: Ochrona dóbr kultury (ST 1°)

Kierunek: Muzyka kościelna (ST 1° i 2°)

Kierunek: Turystyka i zarządzanie dziedzictwem kulturowym (ST 1° i 2°)
Specjalność na studiach I stopnia:

 • Turystyka Historyczna
 • Zarządzanie Dziedzictwem Materialnym i Niematerialnym

Specjalność na studiach II stopnia:

 • Turystyka Historyczna
 • Zarządzanie Dziedzictwem Materialnym i Niematerialnym
 • Kultury Azji

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY

Kierunek: Teologia (JSM)
Specjalność:

 • teologia kapłańska
 • teologia katechetyczno-pastoralna / teologia systematyczna

WYDZIAŁ PRAWA KANONICZNEGO

Kierunek: Prawo kanoniczne (JSM)


data ostatniej modyfikacji: 2020-08-31 15:04:38
Komentarze
 
Polityka Prywatności