UJ zyskał nowoczesny budynek dydaktyczny w centrum Krakowa

Zakończyła się gruntowna przebudowa budynku dydaktycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Reymonta 4 w Krakowie. Do 2015 roku funkcjonował w nim Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ. Pod koniec tego roku zacznie służyć pracownikom i studentom Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ (WSMiP UJ).

WSMIP UJ został utworzony w 2000 roku i do dziś nie posiada swojej siedziby, lecz jest rozproszony w 10 różnych lokalizacjach. Największa z 7 jednostek wydziału - Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych - funkcjonuje aż pod 4 adresami. Skupienie pracowników i studentów w jednym budynku wpłynie bezpośrednio na poprawę warunków pracy i jakości kształcenia, a także pozwoli na rezygnację z komercyjnego wynajmu pomieszczeń i związanych z tym opłat.

- Olbrzymi plus tej przeprowadzki jest taki, że po 20 latach funkcjonowania wydziału niemal wszyscy będziemy pod jednym dachem. Wyjątek stanowi jedynie Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu, który już ponad roku przeniósł się na pobliskie Oleandry. Budynek przy Reymonta wygląda teraz imponująco, mimo że byliśmy technicznie ograniczeni jego strukturą. Trzeba pamiętać, że nie był budowany dla nas, lecz modernizowany. Powstał w latach 60. poprzedniego stulecia z okazji 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wcześniej pracowali w nim fizycy, którzy mieli zupełnie inne potrzeby. Obecnie dostosowano go do specyfiki nauk humanistycznych i społecznych - wyjaśnia senior budowy dr. hab. Andrzej Porębski, prof. UJ.

8-kondygnacyjny budynek o powierzchni użytkowej ponad 11 tys. m kw. przeszedł całkowitą metamorfozę. Przebudowano go z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, ze szczególną dbałością o środowisko naturalne oraz oszczędne gospodarowanie surowcami w całym cyklu budowlano-użytkowym. Wyposażono w system zarządzania BMS - ważny element inteligentnego budownictwa, który daje możliwość monitorowania i zarządzania wszystkimi urządzeniami znajdującymi się w nim i jego otoczeniu. Prace budowlane objęły m.in. zmianę układu pomieszczeń, wyznaczenie nowych ciągów komunikacyjnych, w tym przebudowę części biegów klatek schodowych oraz pełną wymianę instalacji wewnętrznych. Ponadto wykonano roboty termomodernizacyjne, obejmujące m.in. ocieplenie całego budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Na południowej elewacji zainstalowano panele fotowoltaiczne, które pełnią jednocześnie funkcję zacieniającą.

Prace projektowe i wykonawcze były prowadzone w taki sposób, by jak najmniej ingerować w tereny zielone. Wokół budynku nadal rośnie wiele dorodnych drzew i krzewów. W miejsce tych, które kolidowały z inwestycją, posadzono gatunki pierwotne, tj. dęby czy graby. Dodatkowo na elewacji od strony parku Jordana zawieszono kilkanaście budek dla jerzyków, których obecność w okolicy zauważono jeszcze przed rozpoczęciem robót.

Wydział po planowanej na grudzień br. przeprowadzce zyska nowoczesną przestrzeń dydaktyczną. Na 8 kondygnacjach znajdują się 4 duże aule, ponad 60 sal wykładowych i seminaryjnych, strefa studencka oraz pokoje dla pracowników. W budynku mieścić się też będzie scalona z 11 jednostek wydziałowa biblioteka. Ogromna część księgozbioru będzie udostępniona na zasadzie tzw. wolnego dostępu - dany tytuł będzie można wziąć z półki i usiąść w przestronnej czytelni.

- Możliwość przenosin do jednego budynku przez niemal wszystkie jednostki wydziału stanowi z jednej strony znaczące ułatwienie w codziennej pracy dydaktycznej i badawczej dla kilkuset pracowników i kilku tysięcy studentów, ale przede wszystkim jest ogromną szansą na integrację środowiska akademickiego. Organizacja wspólnych wydarzeń o charakterze naukowym i pozanaukowym, bliższa współpraca polskich i zagranicznych studentów, bezproblemowy dostęp do zasobów bibliotecznych i czytelni, a także możliwość mniej oficjalnych spotkań w strefach relaksu to tylko niektóre korzyści wynikające z nowej siedziby. Wierzę, że w najbliższych latach Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych będzie mógł skutecznie realizować swoje plany strategiczne, wzmacniając swoją tożsamość jako miejsca, w którym uczymy i badamy, jak rozumieć świat - mówi prof. Paweł Laidler, dziekan WSMiP UJ.

Przebudowa nowej siedziby Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ rozpoczęła się pod koniec 2017 roku. Generalnym wykonawcą prac był Hochtief Polska. Wartość kontraktu wynosiła ponad 84 mln złotych. Remont sfinansowano z pieniędzy budżetowych, dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wkładu własnego uczelni i WSMiP UJ.


data ostatniej modyfikacji: 2020-09-03 13:54:48
Komentarze
 
Polityka Prywatności