WSPiA rozpoczyna nowy rok akademicki w trybie mieszanym

Trzy formy prowadzenia zajęć: zdalnie, stacjonarnie i dualnie z zachowaniem wszystkich wytycznych epidemiologicznych – tak WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa rozpocznie nowy rok akademicki 2020/2021. Decyzją Władz Uczelni zajęcia w różnych formach rozpoczną się 3 października 2020 r.

Studia stacjonarne  

W roku akademickim 2020/2021 WSPiA planuje kilka sposobów organizacji zajęć dydaktycznych w zależności od trybu studiów. Na studiach stacjonarnych studenci I roku na wszystkich kierunkach studiów będą uczestniczyć w dwóch pierwszych wykładach z każdego przedmiotu w formie stacjonarnej (z podziałem na grupy liczące około 50. osób). Kolejne wykłady z danego przedmiotu organizowane będą za pośrednictwem narzędzi do edukacji zdalnej.  

Dla studentów starszych lat na wszystkich kierunkach studiów stacjonarnych zorganizowane zostaną wykłady w formie „dualnej”. Będą to zajęcia w salach wykładowych dla około 50. osób z równoczesną transmisją na platformie Teams dla pozostałych studentów.  

W przypadku ćwiczeń, warsztatów i seminariów dyplomowych na studiach stacjonarnych będzie obowiązywał tryb naprzemienny. Studenci w jednym tygodniu będą uczestniczyć w zajęciach organizowanych stacjonarnie w salach wykładowych, a w kolejnym zdalnie.  

Studia niestacjonarne 

Zajęcia na studiach niestacjonarnych, co do zasady organizowane będą w formie edukacji zdalnej za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Wyjątkiem będą seminaria dyplomowe i ćwiczenia. Około 25 proc. tych zajęć odbędzie się w formie stacjonarnej w siedzibie Uczelni. Pozostałe w formie edukacji zdalnej. 

Decyzje WSPiA o wprowadzeniu zajęć mieszanych w kilku formach podyktowana jest bezpieczeństwem i troską o zdrowie naszych studentów i pracowników. Cały czas nie wiadomo jak będzie wyglądać sytuacja epidemiologiczna w kolejnych miesiącach. WSPiA obserwuje informacje podawane przez Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Dlatego w zależności od sytuacji i jej poprawy liczebność grup wykładowych i częstotliwość zajęć stacjonarnych może ulec zmianie. 

Zajęcia zdalne w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 organizowane będą w bezpośrednim kontakcie z wykładowcą i w czasie rzeczywistym. WSPiA nadal będzie wykorzystywać kilka nowoczesnych narzędzie dających możliwość nauczania synchronicznego. Są to platformy Microsoft Teams, Zoom oraz Skype. Wszystkie dają możliwość stworzenia warunków nauczania zbliżonych do tradycyjnej sali wykładowej i korzystania z prezentacji, tablicy, wyświetlania i udostępniania plików oraz rozmowy ze studentami. 

data ostatniej modyfikacji: 2020-09-11 10:18:01
Komentarze
 
Polityka Prywatności