Dr Alicja Bonk z UG laureatką nagrody PAGES

Dr Alicja Bonk z Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, oceanografka specjalizująca się w geologii morza, została laureatką nagrody PAGES dla młodych pracowników naukowych (Early-Career Award).

W uzasadnieniu nominacji podkreślono osiągnięcia dr Alicji Bonk w badaniach paleolimnologicznych, interdyscyplinarnych badaniach zmian środowiska w naszej części Europy, a także umiejętności nawiązywania międzynarodowych kontaktów naukowych. Doceniono także wkład dr Alicji Bonk w budowanie PAGES Early-Career Network i działalność tej grupy.

Nagroda zostanie oficjalnie wręczona w trakcie PAGES' 6th Open Science Meeting w Agadirze (Maroko) w maju 2022.

To zaszczyt otrzymać pierwszy PAGES ECA. Jestem szczerze zaskoczona i wzruszona tą decyzją. Obiecuję kontynuować moje wysiłki w celu ulepszenia moich badań i zasięgu naukowego i będę zachwycona, mogąc podzielić się moją pracą ze społecznością PAGES podczas OSM – mówiła dr Bonk.

Dr Alicja Bonk zajmuje się procesami sedymentacji (opadania) osadów w jeziorach, określaniem wieku osadów metodą warwochronologii, a także naturalnymi i antropogenicznymi przekształceniami środowiska przyrodniczego. Badaczka jest obecnie adiunktem w Zakładzie Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu Instytutu Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. W grupie prof. Wojciecha Tylmanna realizuje projekt NCN Sonatina mający na celu zbadanie długoterminowych interakcji między zjawiskami pożarowymi, klimatem, roślinnością i działalnością człowieka. Na podstawie makro i mikrowęgli zawartych w osadach jeziornych szuka czynników odpowiedzialnych za występowanie pożarów w północnej Polsce ciągu ostatnich 2000 lat.

PAGES (Past Global Changes) jest międzynarodową organizacją stworzoną w celu koordynowania i promowania badań nad zmianami środowiska w przeszłości. Skupia ona ponad 5000 naukowców z 125 krajów. Więcej informacji

data ostatniej modyfikacji: 2020-11-03 10:45:36
Komentarze
 
Polityka Prywatności