Studia - artykuły

tag
W nowej kampanii wizerunkowej UG przedstawia historię piątki studentek i studentów: Szymona, Karoliny, Oliwii, Krystiana i Martyny. Oni, jak również inni studiujący (lub potencjalnie studiujący) na Uniwersytecie, to Pokolenie Z (Gen Z). Pokolenie to wyróżnia przede wszystkim dorastanie w świecie nowych technologii; wiedza i umiejętności zdobywane są również w sieci, a nauka łączona jest często z aktywnością na rynku pracy. Kluczowe są również relacje, które dopełniają poczucie osobistej satysfakcji, stanowiącej dla Gen Z wyznacznik sukcesu. I to właśnie te cechy charakterystyczne młodzieży Pokolenia Z stanowiły podstawę nowej kampanii reklamowej UG.
Uniwersytet Gdański zaprasza na studia podyplomowe. Rekrutacja prowadzona jest na niemal 60 kierunków więc jest w czym wybierać.
1 czerwca Uniwersytet Gdański rozpoczął nabór na studia w roku akademickim 2022/2023. Kandydaci mają do wyboru aż 89 kierunków na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i jednolitych magisterskich.
Ubezpieczenia - to musi być straszna nuda...? Nic dziwnego, że tak pomyśleliście, skoro większości z nas kojarzą się one z OC "samochodowym" albo ubezpieczeniami "szkolnymi" (NNW). Do dystrybucji takich ubezpieczeń zapewne rzeczywiście nie potrzeba kończyć specjalistycznego kierunku studiów, dlaczego więc warto studiować "Ubezpieczenia"?
Uniwersytet Gdański uruchomił nowy kierunek studiów podyplomowych - edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: morska energetyka wiatrowa. Jest to kierunek kształcący kadrę dla jednej z najszybciej rozwijających się branż energetycznych na świecie.
Uniwersytet Gdański zaprasza na studia podyplomowe Mediacje sądowe i interwencja kryzysowa.
Uniwersytet Gdański 1 czerwca rozpoczął rekrutację na rok akademicki 2021/2022.
Wybitny biolog molekularny z Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn otrzymał Vebleo Scientist Award. Prestiżowa nagroda wyróżnia jego ogromny wkład w rozwój nauki w zakresie biologii molekularnej.
Projekt “Bentosowy przybrzeżny bufor przeciwdziałający ekstremom klimatycznym i eutrofizacji” (BUFFER) dr Sary Benelli z Uniwersytetu Gdańskiego trafił na listę rankingową zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach konkursu POLS. Konkurs kierowany jest do zagranicznych naukowców, chcących prowadzić badania w polskich instytucjach naukowych.
Laureatem tegorocznego Konkursu na najlepszą pracę doktorską z geomorfologii ogłoszonego przez Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich został dr Maurycy Żarczyński z Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego.
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA), decyzją uchwały z dnia 3 grudnia 2020 r. przyznało kierunkowi studiów Biotechnologia, prowadzonemu na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed, Certyfikat Doskonałości Kształcenia w kategorii „Doskonały kierunek– doskonałość w kształceniu”.
Dr Aleksandra Markiewicz z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed otrzymała nagrodę Komitetu Biotechnologii PAN im. prof. Wacława Szybalskiego za najlepszą pracę naukową, opublikowaną w roku 2019.
Uniwersytet Gdański znalazł się wśród liderów konkursów Narodowego Centrum Nauki rozstrzygniętych w 2019 roku.
Narodowy Bank Polski po raz osiemnasty przyznał nagrody w Konkursie im. Władysława Grabskiego najlepszym dziennikarzom ekonomicznym. W kategorii „Finanse osobiste i edukacja ekonomiczna” zwyciężyła Kinga Wasilewska, studentka Zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim. Nagrodzeni zostali autorzy i redakcje, które „w przystępny i zrozumiały sposób wyjaśniają skomplikowane zagadnienia ze świata gospodarki, przyczyniając się do podnoszenia poziomu wiedzy ekonomicznej Polaków”.
Polska Komisja Akredytacyjna wydała najwyższą, czyli wyróżniającą ocenę dla kierunku Informatyka i ekonometria prowadzonym przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
14 uczonych z Uniwersytetu Gdańskiego zostało zaliczonych do grona najbardziej wpływowych 2% naukowców na świecie pod kątem cytowalności ich publikacji przez innych autorów z ich dyscyplin i subdyscyplin. Najnowsze zestawienie TOP 2% opublikowali właśnie w magazynie PLOS Biology autorzy z Uniwersytetu Stanforda, koncernu wydawniczego Elsevier i organizacji SciTech Strategies.
Dr Alicja Bonk z Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, oceanografka specjalizująca się w geologii morza, została laureatką nagrody PAGES dla młodych pracowników naukowych (Early-Career Award).
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej wydał decyzję o przyznaniu patentu na wynalazek pt. „Sposób eradykacji bakteryjnych fitopatogenów”, wypracowany w ramach współpracy naukowców Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Wrocławskiej. Twórcami wynalazku po stronie UG są: dr Agata Motyka-Pomagruk, dr Wojciech Śledź, prof. dr hab. Ewa Łojkowska oraz mgr Weronika Babińska z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed.
Uniwersytet Gdański znalazł się w pierwszej dziesiątce polskich uczelni, które pozyskały największe dofinansowanie z unijnego budżetu na rozwój badań i innowacji w latach 2014-2020 w ramach programu Horyzont 2020. Budżet realizowanych na Uniwersytecie Gdańskim projektów z programu Horyzont 2020 to niemal 5 milionów EUR, a łącznie uczelnia realizuje 16 takich projektów. Kolejne są w trakcie oceny Komisji Europejskiej lub podpisywania umowy grantowej.
Dr hab. Michał Roch Kaczmarczyk, prof. UG z Zakładu Teorii Socjologicznej i Metodologii Badań Społecznych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, autor książki „Aporia wolności. Krytyka teorii społecznej”, został zwycięzcą tegorocznego Konkursu o Nagrodę im. Jana Długosza.
Następne
Kanał RSS dla tej listy
 
Polityka Prywatności