STARTUJE WIRTUALNY KAMPUS YUFE!

YUFE uruchamia wirtualny kampus umożliwiający studentom studiowanie online na 10 europejskich uniwersytetach.

Podczas gdy pandemia COVID-19 zasadniczo zakłóca mobilność studentów w Europie, konsorcjum YUFE - Young Universities for the Future of Europe Allience aktywnie działa na rzecz rozwoju Wirtualnego Kampusu YUFE, unikalnego wirtualnego środowiska dla wszystkich członków społeczności YUFE. Portal Studencki YUFE (YUFE Student Portal) jest pierwszym elementem wirtualnego kampusu, który zostanie uruchomiony i ułatwi szkolenia akademickie, wirtualną mobilność, kształcenie ustawiczne i wymianę kulturalną w ramach całego sojuszu.

Dr Daniela Trani, dyrektor YUFE Alliance, stwierdza: - Nasza nowo uruchomiona wirtualna platforma jeszcze bardziej zwiększy rolę YUFE w promowaniu międzynarodowej edukacji i współpracy międzysektorowej, a także jest punktem centralnym, w którym naukowcy, studenci, innowatorzy i obywatele spotkają się, by wspólnie podejmować wyzwania stojące przed Europą. Portal Studencki YUFE, stworzony w ramach wirtualnego kampusu, jest owocem silnej współpracy nie tylko między uniwersytetami YUFE, ale również partnerem stowarzyszonym - Kironem, który ma duże doświadczenie w zakresie technologii edukacyjnych online i podjął się jego technicznego wdrożenia.

Wirtualny Kampus - YUFE Virtual Campus umożliwi studentom z różnych krajów europejskich i z różnych środowisk akademickich zapisanie się na kursy online prowadzone na uniwersytetach członkowskich YUFE. Dzięki portalowi studenci mają dostęp do oferty kursów akademickich, działań z zakresu zaangażowania obywatelskiego, nauki języków obcych i możliwości rozwoju zawodowego. Jest to pierwszy z kilku portali, które będą poświęcone pozostałym grupom odbiorców oraz innym obszarom działalności YUFE.

Jessica Winter, studentka Uniwersytetu w Bremie mówi: - Wirtualny kampus umożliwia studentom wirtualną mobilność, odbywanie studiów europejskich podczas pandemii COVID i po jej zakończeniu. Dzięki niemu studenci w jednym miejscu będą mogli zarządzać wszystkimi swoimi ogólnoeuropejskimi kursami z wszystkich uczelni partnerskich.

Środowisko nauki online pozwoli studentom, a wkrótce pracownikom oraz obywatelom, na wirtualne podróżowanie po Europie i zaangażowanie się w wyjątkowe doświadczenia edukacyjne i kulturowe, które ma do zaoferowania 10 uniwersytetów i 4 partnerów pozauniwersyteckich.

O YUFE:

Konsorcjum Young Universities for the Future of Europe (YUFE) tworzy dziesięć dynamicznych, młodych, skoncentrowanych na studentach i silnych naukowo uniwersytetów oraz czterech partnerów z sektora pozarządowego i prywatnego. Lelem przedsięwzięcia jest wspólne utworzenie skutecznego, dynamicznego Europejskiego uniwersytetu przyszłości.

Partnerzy akademiccy:

Partnerzy spoza uczelni wyższych:

Oprac. DPI UMK


data ostatniej modyfikacji: 2020-11-23 15:04:30
Komentarze
 
Polityka Prywatności