Uniwersytet Gdański liderem konkursów NCN w 2019 r.

Uniwersytet Gdański znalazł się wśród liderów konkursów Narodowego Centrum Nauki rozstrzygniętych w 2019 roku.

Według opublikowanego niedawno raportu rocznego, Uniwersytet Gdański zajął 5. miejsce wśród uniwersytetów oraz 6. wśród wszystkich beneficjentów konkursów NCN rozstrzygniętych w 2019 roku. Wysokość otrzymanego dofinansowania wyniosła 28 638 000 zł, a liczba złożonych przez uczelnię i zakwalifikowanych  wniosków: 56. Stosunek liczby wniosków zakwalifikowanych do finansowania do liczby wniosków złożonych daje wysoki liczbowy wskaźnik sukcesu na poziomie 24%.

Misją Narodowego Centrum Nauki jest wzrost znaczenia polskiej nauki na arenie międzynarodowej oraz podniesienie jakości i efektywności badań naukowych dzięki konkurencyjnemu systemowi przyznawania grantów.

data ostatniej modyfikacji: 2020-12-16 11:03:05
Komentarze
 
Polityka Prywatności