Nowe studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

Informujemy o właśnie powstałych staraniem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego studiów podyplomowych: „Prawo umów w obrocie konsumenckim i profesjonalnym”.

W ramach studiów uruchomione zostają dwa równoległe kursy: jeden dla prawników, drugi dla osób z innym wykształceniem niż prawnicze. Zajęcia poprowadzą wybitni teoretycy i praktycy: prof. Jerzy Pisuliński, prof. Tomasz Giaro, prof. Wojciech Dajczak, prof. Piotr Machnikowski, dr hab. Grzegorz Tracz, prof. Fryderyk Zoll oraz ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier.

Zajęcia odbywać się będą podczas dwunastu sobotnich zjazdów zakończonych egzaminem dyplomowym. Łączny czas trwania zajęć wyniesie 120 godzin. Każdy zjazd podzielony będzie na pięć jednostek dydaktycznych, spośród których każda powinna trwać 90 minut.

Pierwszy blok wykładów dotyczy prawa cywilnego współcześnie obowiązującego. Cel wykładu to wyjaśnienie zagadnień przewidzianych Kodeksem cywilnym. Drugi blok wykładów służy ukazaniu ewolucji instytucji prawa umów. Cel drugiego bloku wykładów to lepsze zrozumienie przepisów obecnie obowiązujących. Ćwiczenia posłużą praktycznemu wykorzystaniu zdobytej wiedzy. Mają być one poświęcone dyskusji, rozwiązywaniu konkretnych stanów faktycznych oraz analizie linii orzeczniczych.

Celem prowadzonych studiów jest umożliwienie słuchaczom nabycia wiedzy i umiejętności dotyczących sporządzania umów, ich interpretacji oraz oceny zawartych w nich postanowień. W prowadzonych studiach chodzi jednak nie tylko o przekazanie wiedzy, ale również o przekazanie doświadczenia: jak i kiedy posługiwać się przewidzianymi przez prawo mechanizmami. 

Wszystkie informacje na temat studiów dostępne są na stronie internetowej: prawoumow.wpia.uj.edu.pl/ oraz na Facebooku: facebook.com/PrawoUmow.

Serdecznie zapraszamy!


data ostatniej modyfikacji: 2020-12-17 10:41:00
Komentarze
 
Polityka Prywatności