Dr Maurycy Żarczyński z UG laureatem konkursu Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich

Laureatem tegorocznego Konkursu na najlepszą pracę doktorską z geomorfologii ogłoszonego przez Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich został dr Maurycy Żarczyński z Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego.

Oryginalny tytuł pracy to „Environmental change during the last 2000 years recorded in microfacies and geochemistry of varved sediments from Lake Żabińskie (northeastern Poland)”. W języku polskim natomiast: „Zmiany środowiska w ciągu ostatnich 2000 lat zapisane w mikrofacjach i geochemii warwowych osadów Jeziora Żabińskiego (północno-wschodnia Polska)”.

Promotorem wyróżnionej pracy był prof. dr hab. Wojciech Tylmann, Prodziekan ds. Nauki Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego (Zakład Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu).

- Praca dotyczyła rekonstrukcji zmian środowiska w oparciu o rocznie laminowane osady (warwowe) Jeziora Żabińskiego. Podobnie jak w przypadku innych prac paleogeograficznych, istotne było zrozumienie przeszłej dynamiki i kierunków zmian środowiska, co pozwala lepiej wyjaśniać współcześnie zachodzące procesy, a także rozpoznać i ocenić skalę wpływu człowieka na środowisko – mówi dr Maurycy Żarczyński. - W ramach pracy przygotowałem chronologię osadów dla ostatnich 2000 lat oraz wykonałem analizy struktury osadów i ich składu chemicznego. Dzięki niezależnym danym opartym o analizę zawartości pyłku roślin w osadach mogłem porównać otrzymane wyniki ze zmianami szaty roślinnej i działalnością człowieka w otoczeniu jeziora. Ostatecznie w pracy rozpoznałem i opisałem zmiany dynamiki procesu mieszania się i natlenienia wód jeziornych.

Praca obroniona w kwietniu 2019, realizowana była w Zakładzie Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu, w Zespole Rekonstrukcji Zmian Środowiska.

Dyplom  im. prof. Stefana Kozarskiego za najlepszą pracę doktorską z geomorfologii, obronioną w 2019 roku zostanie wręczony laureatom na XII Zjeździe Stowarzyszenia, który odbędzie się w Gdańsku w 2021 roku.

data ostatniej modyfikacji: 2020-12-21 16:30:24
Komentarze
 
Polityka Prywatności