WNE UW otrzymał Certyfikaty Doskonałości Kształcenia PKA dla 3 kierunków

Trzy kierunki studiów prowadzone przez Wydział Nauk Ekonomicznych UW uzyskały prestiżowe Certyfikaty Doskonałości Kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Tym samym wydział jest jedynym ośrodkiem w Polsce posiadającym takie wyróżnienia.

Kompleksową akredytację „Doskonały kierunek – doskonałość w kształceniu” otrzymały kierunki:

 • „Ekonomia” - studia pierwszego i drugiego stopnia, wraz z prowadzonymi w momencie oceny specjalnościami: 
  • Ekonomia międzynarodowa
  • Ekonomia przedsiębiorstwa
  • International Economics 
  • oraz dwie specjalności, realizowane na poziomie licencjackim wspólnie z innymi wydziałami UW: Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne (MSEMAT) z Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW; Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menedżerskie (MSEMEN) z Wydziałem Zarządzania UW
 • oraz „Informatyka i ekonometria” - studia pierwszego i drugiego stopnia, 
  • w tym anglojęzyczna specjalność studiów II stopnia Data Science.

„Finanse, inwestycje i rachunkowość” – studia pierwszego i drugiego stopnia nagrodzono z kolei w kategorii „Otwarty na świat – doskonałość we współpracy międzynarodowej”.

W ramach studiów uwzględniono specjalności:

 • Finanse publiczne i podatki na I i II stopniu
 • na II stopniu, specjalność w języku angielskim Quantitative Finance
 • oraz specjalność studiów I stopnia, prowadzoną w języku angielskim Finance and International Investment.

Certyfikaty Doskonałości Kształcenia przyznawane są kierunkom studiów, które otrzymały pozytywną ocenę programową na 6 lat, popartą dobrymi praktykami w zakresie jakości kształcenia, takimi jak np. innowacyjność oraz udokumentowanymi, regularnymi osiągnięciami naukowymi studentów i absolwentów.

 Certyfikaty nadawane są w czterech kategoriach:

 • „Doskonały kierunek – doskonałość w kształceniu na kierunku”
 • „Zawsze dla studenta – doskonałość we wsparciu rozwoju studentów”
 • „Otwarty na świat – doskonałość we współpracy międzynarodowej” oraz
 • „Partner dla rozwoju – doskonałość we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym”

Uchwała Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej dotycząca przyznania Certyfikatów Doskonałości Kształcenia


data ostatniej modyfikacji: 2021-01-14 12:05:57
Komentarze
 
Polityka Prywatności