Ruszyła internetowa rejestracja kandydatów na studia w UMCS

1 kwietnia 2021 roku rozpoczęła się internetowa rejestracja kandydatów na studia na rok akademicki 2021/2022 w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Na większości oferowanych kierunków I stopnia i jednolitych magisterskich rejestracja potrwa do 9 lipca br.

Nieco wcześniej – do 30 czerwca br. będą mogli rejestrować się kandydaci przystępujący do egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej (wybrane kierunki na wydziałach: Artystycznym, Humanistycznym oraz Politologii i Dziennikarstwa).

19 lipca br. nastąpi ogłoszenie list rankingowych i list osób zakwalifikowanych na studia. Odbędzie się to poprzez umieszczenie wyników postępowania na osobistych kontach kandydatów w Systemie Obsługi Rekrutacji oraz pisemne ogłoszenie w obiektach wydziałów.

W kolejnych dniach będziemy przyjmować od osób zakwalifikowanych na studia dokumenty. Kandydaci składają dokumenty osobiście, przez osobę upoważnioną lub nadsyłają je za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie posiada szeroką i różnorodną ofertę kształcenia – kandydaci mogą wybierać spośród blisko 80 kierunków oraz 250 specjalności. W rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 znajdą się następujące nowości: pedagogika resocjalizacyjna, italianistyka, geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe oraz nauczanie fizyki i informatyki. Pod warunkiem uzyskania pozwolenia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego utworzone zostaną również kierunki biobezpieczeństwo oraz techniki kryminalistyczne.

Liczymy, że zaproponowane przez nas nowe kierunki spotkają się z zainteresowaniem porównywalnym do zeszłorocznego sukcesu kryminologii, gdzie na jedno miejsce przypadło niemal 40 kandydatów.

Link do Systemie Obsługi Rekrutacji UMCS: www.rekrutacja.umcs.pl


ostatnia zmiana: 2021-04-01
Komentarze
Pomysły na studia dla maturzystów - ostatnio dodane artykuły
 
Polityka Prywatności