Ruszył nabór w UG

Uniwersytet Gdański 1 czerwca rozpoczął rekrutację na rok akademicki 2021/2022.

Uniwersytet Gdański, największa w regionie pomorskim uczelnia, oferuje kształcenie na 87 kierunkach studiów w zakresie ponad 200 specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Wykształcenie można zdobywać także w szkołach doktorskich oraz na studiach podyplomowych. W roku akademickim 2021/2022 na studentów czeka kilka nowości rekrutacyjnych.

Studia, które Uniwersytet Gdański proponuje swoim kandydatom, w pełni odpowiadają na potrzeby rynku, są innowacyjne i uwzględniają współczesne cywilizacyjne wyzwania. Wyróżnia je interdyscyplinarność, a nowe kierunki powstają we współpracy z ekspertami i przyszłymi pracodawcami.

Co musisz wiedzieć o rekrutacji?

Nabór na studia w roku akademickim 2021/2022 ruszy 1 czerwca, a wraz z nim uruchomiony zostanie System Internetowej Rekrutacji Kandydatów.

Kryteria kwalifikacyjne ustalane są indywidualnie dla każdego kierunku – nie obowiązują wspólne zasady rekrutacji na całej Uczelni.  Jednak zgodnie z uchwałą senatu Uniwersytetu Gdańskiego z maja 2020 r., przyjęcie kandydatów na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich następuje na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, którego elementami są: konkurs świadectw dojrzałości, egzamin wstępny/sprawdzian z wymowy bądź obydwie formy jednocześnie. W przypadku nowej matury brane są pod uwagę wyniki uzyskane z części pisemnej egzaminu, natomiast w przypadku nowej matury 2002 część zewnętrzna egzaminu.

Wszelkie informacje dotyczące terminów rekrutacji znajdują się na stronie internetowej UG. Dodatkowo informacji na temat zasad rekrutacji udziela Biuro Rekrutacji UG:

ul. Bażyńskiego 8, pok. 228 i 229, 80-309 Gdańsk

telefony: (0-58) 52 32 326, 52 32 328,

52 32 332, 52 32 312, 52 32 532

e-mail: rekrutacja@ug.edu.pl


data ostatniej modyfikacji: 2021-06-07 13:44:27
Komentarze
 
Polityka Prywatności