Mediacje sądowe i interwencja kryzysowa - studia podyplomowe w UG

Uniwersytet Gdański zaprasza na studia podyplomowe Mediacje sądowe i interwencja kryzysowa.

Celem studiów jest zdobycie przez słuchaczy specjalistycznej wiedzy z zakresu alternatywnych form rozwiązywania konfliktów i sporów, mediacji sądowych, negocjacji, komunikacji społecznej oraz interwencji kryzysowej. Zdobędą również praktyczne umiejętności diagnozowania, projektowania i ewaluacji prowadzonych oddziaływań. Celem Studiów Podyplomowych jest również nauczenie uczestników myślenia i działania w paradygmacie profesjonalnej interwencji kryzysowej. Jest to optymalny model rozumienia stanu osoby w kryzysie - jej myślenia, odczuwania i zachowań, a także umiejętność doboru narzędzi oceny jej stanu i sposobów pracy nad wyjściem z kryzysu. Dodatkowo absolwenci studiów podyplomowych pogłębiają kompetencje przydatne w: ośrodkach pomocy społecznej, szkołach, placówkach opiekuńczo - wychowawczych, poradniach psychologiczno – pedagogicznych, centrach rozwiązywania sporów i konfliktów, Policji, Kuratorskiej Służbie Sądowej, Służbie Więziennej, ośrodkach wsparcia rodziny, ośrodkach terapeutycznych i centrach interwencji kryzysowej. Ukończenie studiów podyplomowych sprawi, że słuchacze z większą odwagą i pewnością siebie, będą rozwiązywać problemy w obszarze konfliktu oraz współczesnych zagrożeń. Zdobytą wiedzę będą mogli wykorzystywać dla siebie i innych. Poznają wiele nowych i interesujących sposobów rozumienia interwencji kryzysowej. Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy m.in. w charakterze mediatora sądowego, szkolnego i rówieśniczego oraz w roli interwenta kryzysowego a także propagowania idei mediacji w społeczeństwie obywatelskim. Wiedza teoretyczna z zakresu psychologii i prawa, jest uzupełnieniem  treningu praktycznych umiejętności prowadzenia mediacji jako dominującej formy kształcenia w tej propozycji. Studia mają charakter przede wszystkim praktyczny, warsztatowy, osadzony w aspektach organizacyjnych i proceduralnych postępowania mediatora. Studia uczą samodzielnego zdobywania wiedzy i poszerzania umiejętności profesjonalnych. Umożliwiają nabycie kompetencji niezbędnych do podejmowania autonomicznych działań zmierzających do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową. Uczą stosowania przepisów prawa odnoszących się do instytucji mediacji oraz inicjowania, organizowania i współpracy w ramach procedur interwencyjnych. Dają kompetencje do posługiwania się technikami i regułami w celu rozwiązywania poszczególnych problemów, sporów i kryzysów. Przygotowują do pracy w zawodzie mediatora sądowego i pozasądowego oraz interwenta kryzysowego.

data ostatniej modyfikacji: 2021-06-07 12:45:51
Komentarze
 
Polityka Prywatności