Psychologia - nowość w UNS

Uczelnia Nauk Społecznych uruchomiała nowy kierunek studiów jednolitych magisterskich, jest to Psychologia, którą w UNS możesz studiować także w wersji skróconej.

Jeśli chcesz zdobyć wiedzę na temat natury człowieka oraz odkryć mechanizmy rządzące ludzką psychiką i zachowaniem wybierz kierunek PSYCHOLOGIA - jednolite studia magisterskie. Studia trwają 10 semestrów i koncentrują się na szerokim spektrum zagadnień psychologicznych, zgłębianiu wpływu emocji i motywacji na działanie człowieka, analizach rozwoju osobowości i temperamentu, różnicach indywidualnych i relacjach międzyludzkich. Program studiów umożliwia rozwijanie umiejętności osobistych oraz kompetencji psychologicznych. Zapewnia interdyscyplinarne i kompleksowe przygotowywania do pracy na stanowisku psychologa w różnych przestrzeniach aktywności zawodowej oraz udzielania profesjonalnego wsparcia psychologicznego w odniesieniu do wybranej specjalności. Wybierz studia na kierunku PSYCHOLOGIA i zaplanuj indywidualną ścieżkę kariery.

Psychologia - wariant skrócony

Jeżeli jesteś absolwentem studiów wyższych możesz wybrać:

W zależności od dotychczasowego wykształcenia, doświadczeń i planów zawodowych czas trwania studiów może ulec skróceniu nawet do 3 lat - 6 semestrów.


data ostatniej modyfikacji: 2021-06-08 15:03:02
Komentarze
 
Polityka Prywatności