Nowe kierunki w UMK

Cognitive Science oraz International Politics and Diplomacy to dwa nowe kierunki studiów II stopnia prowadzone w języku angielskim, które pojawiły się w ofercie UMK.

Wydział Filozofii i Nauk Społecznych zaprasza kandydatów na kierunek Cognitive Science, a Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie – kierunek International Politics and Diplomacy.

Uruchomienie Cognitive Science wpisuje się w realizowany przez uczelnię od początku 2020 roku projekt Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. Program kierunku jest powiązany z dwoma Priorytetowymi Obszarami Badawczymi – "Dynamika, analiza matematyczna i sztuczna inteligencja" oraz "Interakcje – umysł, społeczeństwo, środowisko". International Politics and Diplomacy stanowi unikalną w skali kraju ofertę dydaktyczną w zakresie dwóch dyscyplin: nauk o polityce i administracji oraz nauk o bezpieczeństwie. Oba kierunki wpisują się w wyrażoną w misji i strategii UMK oraz dynamicznie realizowaną od półtora roku poprzez udział w konsorcjum YUFE ideę intensywnego wzrostu umiędzynarodowienia dydaktyki i badań.

Zmienia się także istotnie program studiów drugiego stopnia na kierunku analiza danych na Wydziale Matematyki i Informatyki. Kierunek kształci w zakresie analizy statystycznej dużych baz danych. Studia powołane w zeszłym roku funkcjonowały w systemie trzysemestralnym i były przeznaczone dla absolwentów matematyki stosowanej. Wydział, chcąc rozszerzyć ofertę dla absolwentów innych kierunków, wzbogacił program o dodatkowy semestr uzupełniający wiedzę kandydatów.

W tym roku ruszą też dwa kierunki, których uruchomienie planowane było w poprzednim roku akademickim. Są to farmacja w języku angielskim na Wydziale Farmaceutycznym w Collegium Medicum (studia jednolite magisterskie) i studia nad nauką i technologią na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych (studia drugiego stopnia).


data ostatniej modyfikacji: 2021-06-11 12:10:00
Komentarze
 
Polityka Prywatności