Informatyka - nowe studia II stopnia w AHE

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi utworzyła nowy kierunek studiów II stopnia - jest to Informatyka. Kandydaci mają do wyboru dwie specjalności: Bazy danych i systemy informatyczne oraz Technologie sieciowe.

Absolwent studiów magisterskich ma ogólną wiedzę informatyczną w zakresie wszystkich treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów inżynierskich na kierunku informatyka. Absolwent studiów magisterskich wykazuje biegłość w wybranej specjalności.

  • absolwent posiada umiejętności i wiedzę pozwalające na rozwiązywanie problemów informatycznych, wydawać opinie na podstawie posiadanych informacji oraz zasad prawnych i etycznych.
  • absolwent posiada umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w firmach informatycznych a także w administracji państwowej i samorządowej. Absolwent odczuwa nawyk ustawicznego dokształcania się kontynuacji edukacji (na studiach doktoranckich) ora ciągłego rozwoju zawodowego.
  • absolwent jest przygotowany do podejmowania szeroko pojętych wyzwań badawczych.

Absolwenci Informatyki na Wydziale Techniki i Informatyki AHE łatwo znajdują pracę. Sprzyja temu program nauczania w pełni odpowiadający zapotrzebowaniu na rynku pracy. Przyszli pracodawcy (oraz Partnerzy Technologiczni AHE/Informatyka ) wspólnie z AHE układają, monitorują i opiniują programy kształcenia.


data ostatniej modyfikacji: 2021-10-11 13:50:00
Komentarze
 
Polityka Prywatności