Zniżka Last Minute w Collegium Civitas

Collegium Civitas zaprasza na studia. Uczelnia przygotowała promocję Last Minute dla kandydatów, którzy złożą komplet dokumentów do 29 października. Dzięki temu można zyskać 15% zniżki przy płatności z góry za cały rok lub 10% zniżki przy płatności z góry za semestr studiów.

Regulamin Promocji „Last Minute” w roku akademickim 2021/2022

  1. Promocja skierowana jest do Kandydatów rozpoczynających naukę w Collegium Civitas na studiach I lub II stopnia prowadzonych w języku polskim w trybie niestacjonarnym w roku akademickim 2021/2022, którzy złożyli w Dziale Rekrutacji wszystkie wymagane dokumenty oraz wpłacili czesne w okresie od 12 października 2021 r. do 29 października 2021 r.
  2. Promocja nie obejmuje osób podejmujących studia na specjalnościach realizowanych we współpracy z partnerami akademickimi (podwójny dyplom) oraz specjalnościach dofinansowanych.
  3. Promocja zapewnia zniżkę w wysokości 10% w opłatach za semestr w przypadku płatności z góry lub zniżkę w wysokości 15% w opłatach za rok nauki w przypadku płatności z góry.
  4. Warunkiem skorzystania z promocji jest rozpoczęcie przez Kandydata studiów w semestrze zimowym 2021/2022, przedstawienie skanu dowodu wpłaty za I semestr studiów lub za rok studiów wnoszonej tytułem świadczenia przez Uczelnię usług edukacyjnych (tzw. czesnego) w momencie aplikowania na studia zgodnie z Zarządzeniem Rektora Collegium Civitas nr 20/2021 z dnia 12 kwietnia 2021r. w sprawie odpłatności za studia, pomniejszonej odpowiednio o 10% (płatność za semestr z góry) lub 15% (płatność za rok z góry).
  5. Promocja wchodzi w życie z dniem 12 października 2021 r. i trwa do 29 października 2021 r. i nie łączy się innymi ofertami promocyjnymi w Collegium Civitas.
  6. W przypadku rezygnacji Kandydata z podjęcia studiów po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego tego Kandydata, wpłacona opłata na poczet czesnego (opłata semestralna lub roczna) podlega zwrotowi. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
  7. Rektorowi przysługuje prawo do odwołania Promocji w każdym czasie pod warunkiem poszanowania praw nabytych przez osoby do dnia odwołania Promocji.

data ostatniej modyfikacji: 2021-10-25 14:13:10
Komentarze
 
Polityka Prywatności