Cyberbezpieczeństwo - studia podyplomowe w UNS

Cyberbezpieczeństwo w Uczelni Nauk Społecznych

Uczelnia Nauk Społecznych posiada w ofercie dwusemestralne studia podyplomowe na kierunku Cyberbezpieczeństwo. dostarczają wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie współczesnych zagrożeń cyfrowych, bezpieczeństwa systemów informacyjnych, aspektów prawnych cyberbezpieczeństwa, kryptograficznych aspektów ochrony danych, zarządzania ryzykiem w zakresie cyberbezpieczeństwa, systemów bezpieczeństwa sieciowego oraz data mining w cyberbezpieczeństwie.

Celem studiów jest przygotowanie absolwenta do podjęcia pracy zawodowej związanej z cyberbezpieczeństwem; zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, a także doskonalenie kompetencji w zakresie opracowywania i stosowania szeregu procesów i praktyk w celu ochrony systemów komputerowych; danych, sieci i programów przed atakami, uszkodzeniami i nielegalnym dostępem. Absolwent studiów Cyberbezpieczeństwo uzyska wiedzę i praktyczne umiejętności do podjęcia pracy związanej z administracją i bezpieczeństwem systemów komputerowych, opracowywaniem polityk bezpieczeństwa, ich wdrażania, utrzymania oraz rozwoju. W ramach studiów słuchacze rozwiązują studia przypadków związane z przestępczością komputerową, poznają również możliwości technologiczne wspomagające bezpieczeństwo informatyczne firm i instytucji.

Oferta studiów skierowana jest do wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu zarządzania i administrowania bezpieczeństwem systemów komputerowych. Ze względu na specyfikę tematu duży nacisk położony jest na nabycie umiejętności pozwalających na prowadzenie praktycznej działalności w obszarze bezpieczeństwa systemów informatycznych. Zakłada się przy tym, że kandydat nie posiada stopnia zawodowego informatyka, jednakże dysponuje w tym zakresie odpowiednimi predyspozycjami i pewnym doświadczeniem.

data ostatniej modyfikacji: 2021-11-23 14:45:26
Komentarze
 
Polityka Prywatności