Nowości na AWFiS w Gdańsku

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku przygotowała kilka nowych kierunków na rok akademicki 2022/2023. Wśród nich są: Trener personalny i fitness, Dietetyka w sporcie i rekreacji, Turystyka i hotelarstwo, Diagnostyka sportowa, Kosmetologia, Aktywność fizyczna i terapia środowiskowa oraz Sprawność fizyczna w siłach specjalnych.

Celem kształcenia na  studiach pierwszego stopnia na kierunku Trener Personalny i Fitness  jest przygotowanie  kompetentnych i bogatych w wiedzę oraz umiejętności trenerów personalnych. Studenci przygotowywani są do pracy z klientem indywidualnym  poprzez  diagnozowanie, programowanie  i realizację ćwiczeń,  jednocześnie kontrolując cały proces treningowy. Zdobywają umiejętności motywowania, zarządzania stresem i rozwiązywania sytuacji konfliktowych.   Program studiów przewiduje połączenie aktualnej wiedzy z zajęciami praktycznymi, które realizowane są z najwyższej klasy dydaktykami. Kierunek przygotowuje również instruktorów różnych form fitness grupowego do pracy w klubach fitness. Studenci zdobywają umiejętności praktyczne do prowadzenia zajęć cardio np. Aerobik, Fat Bruner, wszechstronnie usprawniających np. TBC, trening funkcjonalny oraz ze sprzętem takim jak step, bossu, pump, piłki  czy mini bandy. Stosowanie odpowiednich  from relaksu i odpoczynku wspomagających proces treningowy takich  stretching, rolowanie czy wizualizacje to część zdobywanych umiejętności praktycznych.

Program kształcenia na kierunku Dietetyka w sporcie i rekreacji obejmuje wieloaspektowe przygotowanie do wykonywania zawodu dietetyka sportowego. W programie studiów zostały zaplanowane zajęcia w pracowni gastronomicznej, podczas których Student, pod okiem MasterChefów, nauczy się komponować smaczne posiłki z różnych kuchni świata oraz pozna zasady poprawnego przygotowywania potraw wchodzących w skład różnych rodzajów diet. Praca na programie żywieniowym, realizowana w szerokim zakresie godzinowym, zapewni umiejętność sprawnego planowania i oceny sposobu żywienia. Ponadto, w ramach zajęć wychowania fizycznego obejmującym możliwość indywidualnego wyboru uczestnictwa w różnych formach aktywności fizycznej (np. gimnastyka, pływanie, taniec) Student będzie mógł zadbać również o swój rozwój fizyczny. Zajęcia zaplanowano w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów, laboratoriów, warsztatów oraz praktyk.

Studia na kierunku Turystyka i Hotelarstwo mają koncentrować się na przygotowaniu Studentów do pracy na rzecz obsługi ruchu turystycznego, zarówno w sektorze prywatnym jak i samorządowym. Do zadań stawianych naszym Absolwentom zaliczyć należy m.in. umiejętne zarządzanie przedsiębiorstwami noclegowymi, wypoczynkowymi, biurami podróży, ale również bezpośrednia obsługa uczestników ruchu turystycznego w roli pilota wycieczek i przewodnika turystycznego.

Studia na kierunku Diagnostyka sportowa pozwolą uzyskać wiedzę w zakresie umiejętności praktycznych w obszarze diagnostyki/analityki sportowej. Koncentrują się na zdobywaniu wiedzy z zakresu diagnostyki sportowej, kształtowaniu umiejętności pracy z wykorzystaniem nowoczesnych metod badawczych oraz analizie i interpretacji danych uzyskiwanych przy użyciu specjalistycznej aparatury diagnostycznej w sporcie.

Studia na kierunku Kosmetologia koncentrują się wokół zagadnień związanych z kosmetologią pielęgnacyjną, upiększającą i leczniczą oraz świadomym dbaniem o zdrowy tryb życia, zbilansowanym odżywianiem, promowaniem aktywności fizycznej.

Studia Aktywność fizyczna i terapia środowiskowa są kierunkiem interdyscyplinarnym, nowoczesnym i odpowiadającym na szeroko rozumiane zapotrzebowanie społeczne.  Wpisującym się w profil kształcenia oferowany na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku. Studia przygotowują do ubiegania się o certyfikat specjalisty lub terapeuty środowiskowego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji.

Absolwenci kierunku Sprawność fizyczna w Siłach Specjalnych mają być gruntownie przygotowani psychofizycznie do przejścia procesu kwalifikacji, a następnie do służby w jednostkach Sił Specjalnych lub innych formacjach mundurowych. Połączenie klasycznej wiedzy akademickiej oraz umiejętności praktycznych powinno wyróżniać ich pośród absolwentów zbliżonych kierunków pod względem wszechstronnego przygotowania fizycznego. Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje zawodowe umożliwią realizację zadań służbowych w jednostkach specjalnych MON lub MSWiA, a także w innych jednostkach Sił Zbrojnych lub  formacjach mundurowych.


data ostatniej modyfikacji: 2022-04-28 10:37:53
Komentarze
 
Polityka Prywatności