Ruszyła rekrutacja na rok 2022/2023 w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie

Rekrutacja 2022 w WSE

1. kwietnia 2022 roku rozpoczęła się rekrutacja na studia pierwszego i drugiego stopnia w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Uczelnia, jak co roku, przygotowała dla kandydatów bogatą ofertę edukacyjną.

W ramach studiów I stopnia kandydaci mogą wybierać spośród kierunków: Skandynawistyka – studia filologiczno – biznesowe, Lingwistyka dla biznesu, Grafika reklamowa i multimedia, Psychologia, Zarządzanie strategiczne i Game Design. Każdy z nich oferuje interesujące ścieżki kształcenia, których program, jak co roku, konsultowany był z ekspertami z różnych branż.

Na studiach licencjackich można studiować stacjonarnie, niestacjonarnie zaocznie oraz na kierunku Grafika reklamowa i multimedia także niestacjonarnie wieczorowo.

Szukając dla siebie odpowiednich studiów kandydaci mogą wybierać także spośród rozbudowanej oferty anglojęzycznej. Aplikacje można składać na następujące ścieżki kształcenia:

  • Start-up and Enterprise Management na kierunku Strategic Management

  • Human Resources Management na kierunku Strategic Management

  • UX and Graphic Design na kierunku Graphic Design and Multimedia

  • Foundation Year

W ramach studiów II stopnia Uczelnia oferuje kierunek Filologia angielska z dwoma ścieżkami kształcenia do wyboru: Tłumaczenia specjalistyczne i Komunikacja międzykulturowa w biznesie. Obie specjalności dostępne są tylko w trybie niestacjonarnym zaocznym.

Szczegółowe zasady rekrutacji online oraz opisy kierunków i ścieżek kształcenia dostępne są na stronie: www.wse.krakow.pl


data ostatniej modyfikacji: 2022-04-29 13:21:08
Komentarze
 
Polityka Prywatności