Trwa rekrutacja na AWL

Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu prowadzi nabór na studia wojskowe.

W terminie do 31 maja 2022 roku należy:
  • wypełnić elektronicznie kwestionariusz osobowy dostępny na stronie internetowej uczelni w systemie internetowej rejestracji kandydatów, zwanym dalej „IRK”, oraz wgrać zdjęcie, zgodnie z wytycznymi określonymi w IRK;
  • dostarczyć do Rektora – Komendanta w wersji papierowej, za pośrednictwem poczty (z dopiskiem „Rekrutacja”)  niżej wymienione dokumenty:
    • wniosek o powołanie do służby kandydackiej wraz z kwestionariuszem osobowym,
    • kserokopię świadectwa dojrzałości, jeśli zostało wydane przed rokiem ubiegania się o powołanie do służby kandydackiej,
    • życiorys,
    • odpis skrócony aktu urodzenia (kserokopię).

data ostatniej modyfikacji: 2022-05-05 15:39:16
Komentarze
 
Polityka Prywatności