Nowości w ofercie studiów UJ - Una Europa Bachelor in European Studies

Una Europa Bachelor in European Studies to innowacyjny program, oparty na takich wartościach
jak multidyscyplinarność i wielojęzyczność. W ramach tego kierunku, studenci będą rozwijać wiedzę
na temat podstawowych aspektów i wartości Unii Europejskiej, jak również państw europejskich
i społeczeństw w środowisku międzynarodowym. Dzięki multidyscyplinarnemu podejściu, studenci
nauczą się poznawać i badać Europę oraz jej rolę na świecie a poprzez rozbudowany program
mobilności, będą mieli okazję zamieszkać i rozwijać się w międzynarodowym środowisku.

Program ten jest wynikiem zaangażowania uniwersytetów partnerskich w nowy poziom intensywnej, interdyscyplinarnej i opartej na badaniach współpracy międzynarodowej. Jest to pierwszy krok w ambitnym planie Una Europa, który zakłada opracowanie i wdrożenie wspólnych innowacyjnych formatów na wszystkich poziomach kształcenia, w celu podniesienia jakości wspólnej oferty edukacyjnej i współtworzenia środowiska edukacyjnego dostosowanego do potrzeb przyszłych absolwentów

Rekrutacja prowadzona przez uniwersytet partnerski KU Leuven (https://ghum.kuleuven.be/EN/baes/apply )

Liczba miejsc: 60
Rejestracja: od 1 czerwca do 14 lipca
Ogłoszenie wyników: 22 lipca


Najważniejsze terminy:

Jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego stopnia





Tura I (podstawowa)

Tura II (dodatkowa)*

start rejestracji
1 czerwca
w miarę wolnych miejsc

koniec rejestracji
5 lipca (egzamin)
7 lipca (bez egzaminu)
7 września (egzamin)
11 września (bez egzaminu)

ogłoszenie wyników
15 lipca
16 września

* Dodatkowa tura uruchamiana jest tylko dla studiów, dla których po podstawowej turze pozostały wolne miejsca.

Studia drugiego stopnia




Tura I (podstawowa)
Tura II (dodatkowa)*
Tura III (dodatkowa)*
start rejestracji
1 czerwca
w miarę wolnych miejsc
w miarę wolnych miejsc
koniec rejestracji
10 lipca (egzamin)
14 lipca
(bez egzaminu)
29 sierpnia (egzamin)
4 września (bez egzaminu)
14 września (egzamin)
19 września (bez egzaminu)
ogłoszenie wyników
22 lipca
9 września
23 września

* Dodatkowa tura uruchamiana jest tylko dla studiów, dla których po podstawowej turze pozostały wolne miejsca.

Więcej na stronie UJ: https://rekrutacja.uj.edu.pl

data ostatniej modyfikacji: 2022-06-09 15:24:31
Komentarze
 
Polityka Prywatności