Pielęgniarstwo - studia w Zabrzu, Jaworznie, Knurowie lub Katowicach

W ciągu ostatnich lat kształcenie pielęgniarek i pielęgniarzy stało się jednym z głównych i strategicznych działań Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.

Dlatego, aby wykształcić kadry o wysokim stopniu profesjonalizmu i etyce zawodowej bardzo ważna jest współpraca z otoczeniem społeczno - gospodarczym oraz wsparcie lokalnych władz.

Podejmując współpracę z samorządami miast: Jaworzno i Knurów WST poszerzyła swoją ofertę edukacyjną i wprowadziła możliwość podjęcia studiów w tych miastach. Przyszli studenci kierunku Pielęgniarstwo na Wydziale Nauk Medycznych im. Zbigniewa Religii będą mieli możliwość wyboru miejsca studiowania.

Władze Uczelni oraz władze Jaworzna podpisały list intencyjny o uruchomieniu w mieście ośrodka medycznego Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, dzięki czemu do miasta powróci kształcenie o profilu pielęgniarskim. Zajęcia teoretyczne prowadzone będą w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 natomiast praktyczne umiejętności studenci zdobywać będą w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie.

Podobną współpracę Uczelnia nawiązała z Gminą Knurów, dzięki której studenci kierunku Pielęgniarstwo będą mogli studiować i odbywać zajęcia praktyczne w Szpitalu Knurowie.

Oczywiście nadal głównym ośrodkiem dydaktycznym na kierunkach medycznych pozostaje Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi mieszczący się w Zabrzu.

Na wszystkie kierunki studiów można zapisywać się od 9 maja 2022 https://rekrutacja.wst.com.pl


data ostatniej modyfikacji: 2022-06-13 10:57:23
Komentarze
 
Polityka Prywatności