Zniżki w opłacie czesnego w AHE

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi przygotowała szereg rabatów w opłacie czesnego.

Zwalnia się z opłaty za postępowanie rekrutacyjne kandydatów będących w latach ubiegłych studentami Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, obecnych studentów Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi oraz absolwentów Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

1)  rabat 10% w opłacie czesnego za rok studiów, który mogą uzyskać:

  • kandydaci i studenci, którzy do dnia 30.09.2022 r. opłacą czesne za cały rok akademicki z góry,
  • absolwenci AHE, którzy podejmą kolejne studia na innym kierunku niż macierzysty w Uczelni.

2) rabat 10% w opłacie czesnego za pierwszy semestr studiów, który mogą uzyskać:

  • matki z dzieckiem do lat 3 i kobiety w ciąży, które złożą komplet dokumentów do dnia 30.09.2022 r.,
  • tegoroczni maturzyści, którzy do 26.07.2022 r. zadeklarują wybór kierunku studiów w systemie rekrutacji on-line i złożą komplet dokumentów do 15.09.2022 r.,
  • kandydaci, którzy złożą komplet dokumentów rekrutacyjnych do dnia 26.07.2022 r.

3) rabat 8% w opłacie czesnego za pierwszy semestr studiów, który mogą uzyskać:

  • kandydaci, którzy złożą komplet dokumentów do dnia 28.08.2022 r.

4)  rabat 5% w opłacie czesnego za semestr studiów, który mogą uzyskać:

  • kandydaci, którzy złożą komplet dokumentów do dnia 15.09.2022 r.,
  • kandydaci i studenci, którzy do dnia 30.09.2022 r. opłacą czesne za cały semestr z góry.

5) rabat 50% w opłacie czesnego, który mogą uzyskać:

  • studenci Uczelni którzy podejmą równolegle naukę na drugim kierunku studiów w AHE w Łodzi, przy czym rabat obowiązuje do zakończenia nauki na pierwszym kierunku; promocja nie dotyczy przypadków, gdy drugim kierunkiem studiów jest taniec.

data ostatniej modyfikacji: 2022-06-15 16:35:21
Komentarze
 
Polityka Prywatności