W WSPiA trwa rekrutacja. Nowość to „Kryminologia”

5 kierunków studiów w tym nowość „KRYMINOLOGIA” oraz 26 w tym 10 całkowicie nowych dostosowanych do potrzeb kandydatów specjalności to propozycje dla tegorocznych kandydatów na studia. Uczelnia proponuje także nowoczesne systemy nauczania i sprawdzania wiedzy oraz co najważniejsze jeszcze więcej zajęć praktycznych przygotowujących do pracy zawodowej. I tura rekrutacja na studia w WSPiA trwa do 3 sierpnia 2022 r.

Co można studiować w WSPiA  

W roku akademickim 2022/2023 kandydaci mogą wybrać jeden z 5 bardzo dobrze przygotowanych kierunków studiów. WSPiA oferuje studia na kierunku: „administracja” (studia I i II stopnia), „bezpieczeństwo wewnętrzne” (studia I i II stopnia), „kryminologia” (studia I stopnia), „prawo” (5-letnie studia magisterskie) oraz „zarządzanie” (studia I stopnia). Na kierunkach „administracja” i „zarządzanie” proponujemy nowatorską ofertę nazwaną „administracja // zarządzanie”. Kandydat nie musi wybierać kierunku studiów w momencie składania podania. Decyduje o tym dopiero po pierwszym roku wspólnych zajęć. 

Nowości  

Zdecydowanie najważniejszą i największą nowością w WSPiA jest nowy kierunek studiów, czyli „Kryminologia”. Jest to prestiżowy i popularny kierunek studiów, który ma charakter multidyscyplinarny. Koncentruje się na osobie przestępcy i łączą wiedzę z zakresu różnych nauk m.in.: psychologii, medycyny, prawa, socjologii czy ekonomii.  

Oczywiście kandydaci oprócz Kryminologii mają do wyboru jeszcze cztery sprawdzone i prowadzone przez WSPiA od wielu lat kierunki studiów: Administrację, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Prawo oraz Zarządzanie. Na tych kierunkach również proponujemy nowości. Cały czas obserwujemy zainteresowania kandydatów i potrzeby rynku pracy dlatego w tym roku w ofercie 26 proponowanych specjalności jest aż 10 nowości.  

Na kierunku Administracja proponujemy 11 atrakcyjnych specjalności. Nowością są: „Kadry i Płace”.  

Na Bezpieczeństwie wewnętrznym w ofercie znalazło się 9 specjalności. Wśród nich 5 to nowości: „przygotowanie obronne i bezpieczeństwo militarne”, „bezpieczeństwo ekonomiczne”, „przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmowi”, „obronność państwa i bezpieczeństwo międzynarodowe” oraz „menedżer bezpieczeństwa – zarządzanie kryzysowe”.  

Na kierunku zarządzanie znalazło się 6 specjalności. 4 to zupełnie nowe propozycje: „analityka biznesu”, „menedżer biznesu”, „zarządzanie projektowe” oraz „zarządzanie w instytucjach publicznych”.  

Nowość wprowadzamy również na kierunku prawo. Jest to „Studium edukacyjne – kurs na aplikacje prawnicze”. Są to dodatkowe zajęcia praktyczne przygotowujące do podjęcia aplikacji ogólnej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (a następnie sędziowskiej lub prokuratorskiej) lub adwokackiej, notarialnej, radcowskiej czy komorniczej. 

Rekrutacja elektroniczna 

Rekrutacja kandydatów na studia prowadzona jest on-line. Kandydat loguje się elektronicznie poprzez nowoczesny system e-rekrutacji WSPiA. Uzupełnia wszystkie wymagane dane, załącza odpowiednie dokumenty oraz dokonuje wyboru kierunku studiów. Zgłoszenie jest przyjmowane przez pracowników biura rekrutacyjnego, którzy w razie potrzeby kontaktują się z kandydatem w celu uzupełnienia brakujących danych. 

Pierwsza tura rekrutacji trwa do 3 sierpnia 2022 r. Druga tura rekrutacji rozpoczyna się 5 sierpnia i trwa do 28 września 2022 r. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 17 867 04 80, 17 867 04 81, 514 194 892 oraz na stronie dla kandydatów na studia. 

data ostatniej modyfikacji: 2022-06-21 10:43:45
Komentarze
 
Polityka Prywatności