AGH w Rankingu Perspektyw

Drugie miejsce dla Akademii Górniczo-Hutniczej w najnowszym Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy 2022” w kategorii uczelni technicznych oraz czwarte w zestawieniu uczelni akademickich.

Z kolei w Rankingu Kierunków Studiów za najlepsze kierunki w Polsce kapituła ponownie jak w ubiegłym roku uznała – Fizykę Techniczną, Górnictwo i Geologię oraz Mechatronikę.

Ranking Kierunków Studiów 2022

I miejsce:

 • Fizyka Techniczna
 • Górnictwo i Geologia*
 • Mechatronika**


* W aktualnej ofercie kształcenia kierunek Górnictwo i Geologia prowadzony jest pod nazwą:

 • Inżynieria Górnicza na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami,
 • Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu,
 • Geologia Stosowana na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.


** W aktualnej ofercie kształcenia kierunek Mechatronika prowadzony jest pod nazwą Inżynieria Mechatroniczna na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.

II miejsce:

 • Elektronika i Telekomunikacja
 • Elektrotechnika
 • Energetyka
 • Geodezja i Kartografia
 • Informatyka
 • Inżynieria Biomedyczna
 • Inżynieria Materiałowa
 • Mechanika i Budowa Maszyn
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji


IV miejsce:

 • Automatyka i Robotyka
 • Technologia Chemiczna


V miejsce:

 • Matematyka
 • Turystyka i Rekreacja***

*** W aktualnej ofercie kształcenia kierunek Turystyka i Rekreacja prowadzony jest pod nazwą Geoturystyka na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.

W Rankingu Kierunków Studiów oceniono 73 grupy kierunków studiów (dwa więcej niż przed rokiem) w 9 dziedzinach obejmujących nauki: humanistyczne, społeczne, ekonomiczne, ścisłe, przyrodnicze, techniczne, medyczne i o zdrowiu, a także rolnicze, leśne i weterynaryjne (nie oceniano kierunków artystycznych). W tym zestawieniu, w zależności od ocenianego kierunku, kapituła bierze pod uwagę 12-13 wskaźników pogrupowanych w sześć kryteriów (prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał akademicki, potencjał dydaktyczny, potencjał naukowy, umiędzynarodowienie, a także kryteria dodatkowe). Różne są wagi poszczególnych wskaźników – w zależności od specyfiki kierunku.

Ranking Szkół Wyższych Perspektyw powstaje od 22 lat i uznawany jest za najważniejsze polskie zestawienie uczelni. Ranking obejmuje cztery zestawienia, które wzajemnie się uzupełniają: Ranking Uczelni Akademickich, Ranking Uczelni Niepublicznych, Ranking Publicznych Uczelni Zawodowych oraz Ranking Kierunków Studiów. Kapituła pracuje pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, byłego prezesa Polskiej Akademii Nauk, wiceprezesa Europejskiej Akademii i Nauk i Sztuk.

Ranking Uczelni Akademickich 2022

Ranking Kierunków Studiów 2022


data ostatniej modyfikacji: 2022-06-23 10:56:45
Komentarze
 
Polityka Prywatności