Wysoka kategoria naukowa dla WSPiA

Po miesiącach oczekiwania w końcu znamy wyniki kategoryzacji polskich Uczelni przeprowadzonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa otrzymała od niezależnych ekspertów oceniających działalność naukową wysoką kategorię B+, potwierdzoną decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 lipca 2022 r. Oznacza to, że Uczelnia oprócz uprawnień do nadawania stopnia doktora otrzymała uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Niewątpliwie jest to dla nas wyróżnienie potwierdzające wysoki poziom badań naukowych i nauczania. Ministerialna ocena pokazuje, że jesteśmy silnym i prężnym ośrodkiem naukowym w zakresie prawa. Publikacje naszych pracowników, nasze badania naukowe oraz ich wpływ na otoczenie społeczne i gospodarcze w kraju i poza jego granicami przynosi zamierzone efekty. Dodam, że zatrudniając znakomitą kadrę nauczającą m.in. prof. Andrzeja Zolla i prof. Zbigniewa Ćwiąkalskiego oczekiwaliśmy, co najmniej takiej kategorii.  

Na mocy decyzji Ministra Edukacji i Nauki obok dotychczasowych uprawnień do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie prawo uzyskujemy prawo nadawania stopnia doktora habilitowanego w tej dyscyplinie. To jest niewątpliwy dowód naszego nieustannego rozwoju naukowego i dydaktycznego. Podkreślić należy, że ocena działalności jednostek naukowych nie była obowiązkowa dla uczelni niepublicznych. Przystąpiło do niej zaledwie 29 uczelni niepublicznych w tym WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa. Warto także dodać, że wiele uniwersytecki wydziałów prawa z wieloletnią tradycją uzyskało także kategorię B+.  

W naszej ocenie analiza punktacji za efekty naukowo-badawcze daje podstawy do uzyskania kategorii A, o co będziemy się starać w ramach procedury odwoławczej.  

Prof. Jerzy Posłuszny
Rektor WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej


data ostatniej modyfikacji: 2022-08-02 10:04:23
Komentarze
 
Polityka Prywatności